Park Schonöwski nad Czarną Przemszą (Sosnowiec)

Z WikiZagłębie
Pałac Schöna siedziba sądu

Park Schonöwski nad Czarną Przemszą w latach 1875 - 1879 Franz Schön wybudował w Sielcu, na terenach byłej wsi Kuźnica, przędzalnię wigoniową. W jej sąsiedztwie znajdowały się dwa domy mieszkalne, należące do właściciela fabryki. Nic jest znana data wybudowania pierwszego z nich, drugi natomiast, według relacji Fanny Lamprecht, oddany został do użytku w 1888 r. Już w latach 80. XIX w. wokół tych zabudowań rozciągał się park. Jego wystrój uzupełnił za łożony za wzniesionym w 1903 r. eklektycznym pałacem. Jak wspomina Fanny Lamprecht: „Z pałacu rozciągał się wspaniały widok na wielki staw, starannie wypielęgnowane trawniki i malownicze wzgórze, na którym znajdowała się zaciszna grota. Podczas upalnych dni dawała ona możliwość przyjemnej zabawy mieszkańcom domu ( ... )”.

Park zajmuje powierzchnię około l ha. Po drugiej wojnic światowej na miejscu stawu wybudowano nieistniejący już dziś basen. W miejscu basenu powstał budynek, który zajmuje klub KS Budowlani Sosnowiec. Wiele starych drzew parku znajduje się na ogrodzonym terenie klubu.

W latach 60-tych podczas regulacji rzeki Czarnej Przemszy park wszedł w skład ciągów zieleni Bulwarów Czarnej Przemszy tworzący jednolity ciąg zieleni rozciągający się przez całe miasto wzdłuż rzeki. W obrębie parku rosną m.in. dęby szypułkowe, kasztanowce zwyczajne, topole czarne, buki w odmianie purpurowej. Najstarsze okazy drzew mają około 130 lat.

Galeria

Bibliografia

  • Małgorzata Śmiałek: Sosnowieckie ABC, tom II.  : Muzeum w Sosnowcu, 2003, s. 40-41. ISBN 83-89199-03-3.