Park Harcerski (Sosnowiec)

Z WikiZagłębie

Park Harcerski w Sosnowcu - położony w południowej części Sosnowca - Ostrej Górce - pomiędzy Czarną Przemszą a ul. Ostrogórską. Park połączony jest przez kładkę pieszo-rowerową z Bulwarem Czarnej Przemszy i przebiega przez niego łącznik Bulwaru Przemszy z Bulwarem Brynicy. Do końca lat 70-tych stanowił jednolity obszar zielony z Bulwarem.

Park rozciąga się poprzez tereny osiedla Akademii Medycznej, pomiędzy rzeką a ul. Ostrogórską, stanowiący przedłużenie Parku Schöna przy ul. 1 Maja.

Park potocznie zwany potocznie Kołami, powstał po uregulowaniu biegu rzeki Czarnej Przemszy w latach 70-tych XX w, w dolinie zalewowej za wałami przeciwpowodziowymi. Roślinność parku to nieliczny nowy drzewostan oraz roślinność niskopienna, bez egzotycznych gatunków oraz szczególnych okazów flory.

W przeszłości na tym terenie istniało miasteczko ruchu drogowego, po którym pozostały charakterystyczne koliste alejki. Miasteczko było prowadzone przez ZHP Sosnowiec, stąd park bierze swoją nazwę.

W 2012 park został przekazany Zespołowi Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu i dzięki staraniom pracowników do 2017 roku w parku powstał ogród polisensoryczny, budowany w 3 etapach. Ogród pomyślany jest głównie terapii niepełnosprawnych podopiecznych szkoły oraz ich integracji z osobami zdrowymi. Ogród jest ogrodzony ale dostępny dla wszystkich mieszkańców.

Dojazd

Rowerem / Hulajnogą elektryczną

Do parku prowadzą drogi rowerowe:

  • Łącznik Bulwaru Czarnej Przemszy i Bulwaru Brynicy prowadzący od drogi rowerowej wzdłuż ulicy Ostrogórkiej
  • Droga rowerowa w ciągu Bulwaru Czarnej Przemszy prowadząca od ul. 1 Maja do ul. Przyjaciół Żołnierza.

Komunikacją miejską

Samochodem