Parafia p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Sosnowcu

Z WikiZagłębie
Parafia p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Sosnowcu
Kościół parafialny p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
Kościół parafialny p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
Adres ul. Skautów 1
41 – 200 Sosnowiec
Data powołania 6 kwietnia 1908
Wyznanie katolickie
Kościół rzymskokatolicki
Diecezja sosnowiecka
Dekanat sosnowiecki (Świętej Barbary)
Proboszcz ks. Sławomir Rozner
Wezwanie Niepokalanego Poczęcia NMP
Wspomnienie liturgiczne 8 grudnia

Informacje

Adres: ul. Skautów 1
41 – 200 Sosnowiec

Telefon: 32 266 14 35

Parafia liczy obecnie około 5 tys. wiernych.

Przynależność: diecezja sosnowiecka, dekanat sosnowiecki (Świętej Barbary)

Historia

Parafia została ustanowiona 6 kwietnia 1908 r. (wyodrębnioną z parafii zagórskiej) przez administratora diecezji kieleckiej ks. Franciszka Brudzińskiego. Pierwszym proboszczem został ks. Kazimierz Mazurkiewicz.

Kościół parafialny

Budowa kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Nowym Sielcu trwała z przerwami blisko 50 lat. Rozpoczął ją w 1905 r. ks. Antoni Brożek na placu wydzielonym z parku sieleckiego, podarowanym mu przez Gwarectwo „Hrabia Renard”. Od zarządu Gwarectwa ksiądz otrzymał również zabudowania browaru, w których urządził plebanię i kaplicę (nabożeństwa odprawiano w niej do czasu zakończenia budowy kościoła).

Problemy podczas budowy
Od 1911 r. pracami budowlanymi kierował ks. Kazimierz Mazurkiewicz. Podczas I wojny światowej robót nie prowadzono. Dopiero w 1935 r. podjął je ks. Adam Henrykowski. Budowa postępowała bardzo powoli, do czego przyczyniła się niefortunna lokalizacja obiektu - na podmokłym terenie przy brzegu Czarnej Przemszy.

Wybuch II wojny światowej spowodował ponowne wstrzymanie prac budowlanych (wzniesione były wówczas do połowy mury nawy głównej i prezbiterium). Wznowił je dopiero w 1948 r. ks. Czesław Dróżdż, a kontynuował ks. Edward Banaszkiewicz.

Udostępnienie świątyni
Świątynię udostępniono wiernym 2 listopada 1952 r.; w tym dniu poświęcił ją, a w kilka lat później, 18 czerwca 1961 r. konsekrował biskup częstochowski ks. Zdzisław Goliński.

Architektura
Ten bazylikowy kościół, neogotycki, na rzucie krzyża łacińskiego, został zbudowany z czerwonej cegły z elementami kamiennymi w ościeżach portali i okien. Fasadę frontową, bez wieży, zwieńcza szczyt schodkowy. Budynek pokryto dwuspadowym dachem Kościół jest jednonawowy, z dwoma dużymi bocznymi kaplicami. W ołtarzu głównym znajduje się obraz przedstawiający Ostatnią Wieczerzę. Nad nim góruje witraż z wizerunkiem Matki Bożej w części centralnej.

Świątynię zaprojektował, na zamówienie komitetu parafialnego, Stefan Szyller (1903). Do tego celu wykorzystał projekt kościoła św. Zbawiciela w Warszawie, wykonany wcześniej przez siebie, wyróżniony pierwszą nagrodą w 1901 r., który przystosował do miejscowych warunków. W znacznym stopniu nie został on jednak zrealizowany. W 1936 r. architekt Wiesław Kononowicz, uczeń i współpracownik Szyllera, opracował nowy projekt, zredukowany w stosunku do pierwowzoru. W trakcie realizacji i on uległ dalszym zmianom. W efekcie wybudowany kościół stanowi uproszczoną i zwulgaryzowaną wersję obu projektów.

Plebania i kaplica
Znacznie starsze od kościoła są budynki plebani i dawnej kaplicy. Postawione na przełomie XIX i XX wieku reprezentowały rzadko spotykane w Zagłębiu Dąbrowskim budownictwo proweniencji angielskiej typu „collage” z bogatą dekoracją snycerską. Podczas remontu, kilkanaście lat temu kaplica została pozbawiona dekoracji. Większy od niej budynek plebani zachował elementy zdobnicze z ażurową drewnianą siatką, osłaniającą zadaszony taras.

Zbiory
W zbiorach parafii znajdują się zabytkowe paramenty liturgiczne, relikwiarze i kustodie pochodzące z początku XX wieku.

Rola Świątyni
O roli świątyni w życiu mieszkańców miasta świadczy pamiątkowa tablica umieszczona na jej wewnętrznej ścianie, na której widnieje napis: „W tym kościele w roku 1980 zrodziła się „Solidarność” Zagłębia Dąbrowskiego. Tutaj odbywały się od początku msze święte za ukochaną ojczyznę. NSZZ „Solidarność” KWK „Sosnowiec”, KWK „Porąbka-Klimontów”.

Linki zewnętrzne

Bibliografia