Papiernia (Myszków)

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Osiedle składające się z dwóch grup zwartej zabudowy na południe od centrum Myszkowa, w obrębie geodezyjnym Mrzygłód, nad Wartą, przy drodze wojewódzkiej DW-791.

pozostałości dworku

Do połowy XIX wieku miejscowość zwana była Mrzygłodzkim Dworem, obecną nazwę przybrała w związku z produkcją papierniczą w tamtejszym młynie nad Wartą.

pozostałości dworku

W starszej wschodniej części osiedla zachowały się nikłe pozostałości po zabudowaniach dworskich: ruiny dworku (a właściwie niektórych ścian), ślad po betonowej studni, szczątki parku dworskiego, popadający w ruinę młyn i zabudowania gospodarcze, pozostałość po betonowym jazie wodnym na rzece Warcie. Wśród zabudowań po południowej stronie DW-791 na prywatnej posesji znajduje się stuletnia kaplica. Przystanek PKS. W części zachodniej (przyległej do Ciszówki) znajduje się sklep, jedynym ciekawym obiektem jest tam inny nieczynny młyn. Całe osiedle otoczone jest terenami rolniczymi (w większości użytkowanymi mimo niskiej klasy), wzdłuż Warty zadrzewienia i zakrzewienia, dwa małe stawy.

pozostałość po studni

Pozostałości po parku dworskim są dostrzegalne tylko dla znawców tematu, przed dwoma laty również ruiny dworku były trudno dostrzegalne w porze zimowej - na skutek cięć pielęgnacyjnych ruina jest dziś lepiej widoczna. Rzeka Warta tworzy tu malownicze zakole ze stromą kilkumetrową skarpą (najlepszy widok i dojście do jazu od strony ul. Pięknej). Teren zespołu podworskiego planowano objąć strefą ochrony konserwatorskiej, jednak dotychczas nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tej części miasta, ani nie poczyniono żadnych zabiegów celem ratowania zespołu.

dawny młyn nad Wartą

Mieszkańcy Papierni należą do parafii p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Myszkowie-Ciszówce oraz do obwodu wyborczego z siedzibą w szkole przy ul. Jedwabnej.

pozostałość po jazie wodnym
pozostałość po jazie wodnym
zakole Warty
zakole Warty widziane z ul. Pięknej
Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego