Pakty Będzińskie

Z WikiZagłębie

Pakty Będzińskie (inna nazwa: Układ bytomsko-będziński)- porozumienie zawarte między arcyksięciem Maksymilianem Habsburgiem a Zygmuntem Wazą 9 marca 1589 roku. W jego myśl Habsburgowie zrzekali się roszczeń do korony polskiej. Dla Zagłebia pakty powodowały poprawę bezpieczeństwa i uspokojenie na granicy polsko-austriackiej (małopolsko-śląskiej)