Ostatnie i dawne zapomniane kopalnie węgla w Zagłębiu Dąbrowskim

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Biblioteka Zagłębiaka
Ostatnie i dawne zapomniane kopalnie węgla w Zagłębiu Dąbrowskim.jpg
Tytuł Ostatnie i dawne zapomniane kopalnie węgla w Zagłębiu Dąbrowskim
Rok wydania 2017
Miejsce wydania Katowice
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
Liczba stron 268
Autor
Autor Bolesław Ciepiela

Spis treści

Informacje:

Autor: Bolesław Ciepiela

Wydawca: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa

Miejsce i rok wydania: Katowice, 2017

Ilość stron: 268

Oprawa: miękka

ISBN 978-83-61919-80-3

Opis:

……………………………….

Spis treści:

strona 15 • Wprowadzenie

strona 17 • Po wprowadzeniu

strona 17 • 1. Zagłębie Dąbrowskie

strona 25 • 2. Rys historyczny pierwszych kopalń węgla w Zagłębiu Dąbrowskim

CZĘŚĆ PIERWSZA

Ostatnio zlikwidowane zagłębiowskie kopalnie węgla

strona 31 • A. Wiadomości podstawowe o kopalniach

strona 31 • 1. Kopalnia węgla kamiennego „Grodziec” (1823-2001)

strona 32 • 1.1. Pierwsze kopalnie węgla

strona 32 • a) Kopalnia „Barbara”

strona 32 • b) Kopalnia ”Bory”

strona 32 • c) Kopalnia „Maria”

strona 34 • 1.2. Kopalnia „Grodziec”

strona 34 • a) Powstanie kopalni

strona 34 • b) Charakterystyka złoża

strona 34 • c) Rozwój kopalni i produkcja

strona 37 • d) Likwidacja kopalni

strona 38 • 2. Kopalnia „Jowisz” (1907-2002)

strona 38 • 2.1. Powstanie kopalni węgla kamiennego „Jowisz”

strona 39 • a) Rozbudowa kopalni i jej funkcjonowanie

strona 41 • b) Przekształcenia organizacyjne, własnościowe i likwidacja kopalni „Jowisz”

strona 43 • 2.2. Uwagi końcowe

strona 43 • 3. KWK „Kazimierz-Juliusz” (1814-2015)

strona 44 • 3.1. Z historii kopalni

strona 44 • a) Kopalnia „Kazimierz”

strona 46 • b) Kopalnia „Juliusz”

strona 46 • c) Kopalnia „Kazimierz-Juliusz”

strona 49 • 3.2. Likwidacja kopalni

strona 51 • 4. Kopalnia węgla „Niwka-Modrzejów”

strona 52 • 4.1. Powstanie i rozwój kopalni „Niwka-Modrzejów”

strona 52 • a) Kopalnia „Niwka”

strona 53 • b) Kopalnia „Modrzejów”

strona 54 • c) Kopalnia „Niwka-Modrzejów”

strona 55 • 4.2. Likwidacja kopalni

strona 56 • 5. Kopalnia węgla „Paryż” (1786-1995-2001)

strona 58 • 5.1. Kopalnia „Paryż”

strona 58 • a) Systemy eksploatacji

strona 59 • b) Historia kopalni w I połowie XX wieku

strona 61 • 5.2. Likwidacja kopalni

strona 62 • 6. Kopalnia węgla „Porąbka-Klimontów”

strona 63 • 6.1. Powstanie i rozwój kopalni

strona 63 • a) Kopalnia „Mortimer”

strona 64 • b) Kopalnia „Porąbka”

strona 65 • c) Kopalnia „Klimontów”

strona 67 • d) Kopa1nia „Porąbka-Klimontów”

strona 68 • 6.2. Przekształcenia własnościowe i likwidacja kopalni

strona 70 • 7. Kopa1nia wyg1a „Saturn” (1822-2001)

strona 70 • 7.1. Krótki rys historyczny łączonych kopalń

strona 70 • a) Kopalnia „Milowice”

strona 71 • b) Kopalnia „Czeladź”

strona 71 • c) Kopalnia „Saturn”

strona 73 • 7.2. Charakterystyka wydobycia

strona 74 • 7.3. Likwidacja kopalni „Saturn”

strona 75 • 8. Kopalnia węgla „Sosnowiec” (1876-1997)

strona 76 • 8.1. Początki i rozwój eksploatacji

strona 78 • 8.2. Likwidacja kopalni

strona 80 • B. Wiadomości dodatkowe, uzupełniające

strona 80 • l. Zabezpieczenie ruchu kopalni od nieczynnych, wyżej położonych poziomów

strona 81 • 1.1. Charakterystyka nieczynnych poziomów 80 i 150 m

strona 81 • a) Opis poziomów 80 i 150m

strona 81 • b) Charakterystyka zagrożeń wodnych

strona 84 • c) Opis powstałych zagrożeń wodnych z poziomu 150m

strona 85 • 1.2. Wykonanie ostatecznych robót zabezpieczających na poziomach 80 i 150m

strona 85 • a) Likwidacja poziomu 80 m

strona 87 • b) Likwidacja poziomu 150m

strona 91 • 1.3. Stwierdzenia i wnioski końcowe

strona 92 • Sposób przewietrzania wyrobisk ślepych w sąsiedztwie zrobów byłej kopalni „Maria” („Grodziec I”)

strona 95 • 3. Szyby na terenie Grodźca

strona 98 • 3. 1. Szyby z terenu Grodźca

strona 105 • 3.2. Wykorzystanie nieczynnych szybów dla ce1ów nie górniczych

strona 106 • 4. Tragedia w kopalni „Reden”

strona 106 • 4.1. Z historii kopalni „Reden”

strona 107 • 4.2. Pożary w kopalniach dąbrowskich

strona 110 • 5. Pompowanie wody ze zlikwidowanych w latach 1993 - 2001 zagłębiowskich kopalń węgla kamiennego

strona 111 • 5.1. Zagrożenia wodne związane z likwidacją kopalń

strona 113 • 5.2. Systemy odwadniania zlikwidowanych kopalń węgla kamiennego na terenie Zagłębia Dąbrowskiego

strona 114 • a) Głębinowy system odwadniania kopalń

strona 114 • b) Stacjonarny system odwadniania kopalń

strona 115 • c) Możliwości zagospodarowania wód zgromadzonych w zrobach zlikwidowanych kopalń Zagłębia Dąbrowskiego

strona 117 • 6. Od kopalni węgla kamiennego „Czeladź” do Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń

strona 117 • 6.1. Kopalnia „Czeladź” i sąsiednie

strona 119 • 6.2. Powstanie Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń

strona 120 • 7. Kopalnia „Kazimierz-Juliusz”. Od historii i tradycji do oryginalnych i nowoczesnych technologii górniczych

strona 121 • 7.1. Lata budowy dwóch kopalń

strona 121 • a) Kopalnia „Kazimierz”

strona 121 • b) Kopalnia „Juliusz”

strona 122 • 7.2. Rozwój kopalni i postęp techniczny

CZĘŚĆ DRUGA

Dawne zapomniane zagłębiowskie kopalnie węgla

strona 125 • 1. Kopalnie na terenie Łagiszy

strona 125 • 1.1. O pierwszej kopalni węgla w Łagiszy - kopalnia „Antoni”

strona 125 • a) Pierwsze ślady węgla

strona 127 • b) Dotychczasowe wiadomości o kopalni „Antoni”

strona 134 • 1.2. Ostatnia kopalnia węgla w Łagiszy - „Mars”

strona 135 • 1.3. Z historii łagiskich kopalń węgla

strona 137 • 1.4. Kopalnia węgla kamiennego „Mars”

strona 144 • 2. Kopalnie na terenie Ziemi Psarskiej

strona 145 • 2.1. Opis kopalń węgla

strona 145 • a) Psary

strona 151 • b) Strzyżowice

strona 155 • c) Gródków

strona 158 • d) Malinowice

strona 159 • e) Sarnów

strona 160 • 3. Dawne górnictwo węgla w Sławkowie

strona 166 • 4. Z historii kopalń węgla w wybranych dzielnicach Dąbrowy Górniczej

strona 166 • 4.1. Kopalnie węgla w Gołonogu

strona 171 • 4.2. Charakterystyka kopalń węgla w Gołonogu

strona 177 • 5. Kopalnie węgla w Strzemieszycach

strona 183 • 5.1. Kopalnie większe

strona 186 • 5.2. Kopalnie małe

CZĘŚĆ TRZECIA

Biedaszyby w zagłębiu dąbrowskim

strona 189 • 1. Pytka eksploatacja i biedaszyby

strona 190 • 1.1. Płytka eksploatacja węgla kamiennego

strona 194 • 1.2. Biedaszyby

strona 201 • 2. 0 biedaszybach na terenach miast zagłębiowskich

strona 211 • 3. Biedaszyby na terenach wiejskich

strona 226 • 4. Stwierdzenia i wnioski końcowe

strona 227 • 0 autorze

strona 227 • 1. Górnik - literat

strona 230 • 2. Pochwala twórczej pracy Bolesława Ciepieli

strona 232 • 3. Szkic biograficzny

strona 236 • 4. Twórczość naukowo-literacka

strona 236 • Zestawienie książek

strona 238 • Zestawienie artykułów w czasopismach naukowo-technicznych

strona 245 • Posłowie

strona 247 • Bibliografia

strona 255 • Zestawienie ilustracji

strona 261 • Zestawienie tabel

strona 263 • Streszczenie

strona 264 • Summary

strona 265 • Zusammenfassung

strona 266 • Resume

strona 268 • Zestawienie darczyńców

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego