Osiedle Ratusz I (Sosnowiec)

Z WikiZagłębie
Urząd Miasta, Alaje Zwycięstwa, Osiedle "Ratusz I"

Osiedle Ratusz I w Sosnowcu – osiedle Śródmieścia Sosnowca [1, 2].

Wybudowane w połowie lat pięćdziesiątych XX wieku na terenach zniwelowanych po hałdach zakładów należących do Sosnowieckiego Towarzystwa Kopalń i Zakładów Hutniczych, wcześniej zajmowanych przez Hutę „Anna” („Romania”). Zlokalizowane na obszarze ograniczonym ulicami Stanisława Małachowskiego, Ignacego Mościckiego (Marcelego Nowotki) oraz Księdza Biskupa Adama Śmigielskiego (Armii Ludowej) [1-5].

Sąsiaduje od wschodu z Osiedlem Ratusz II, od północy – z Osiedlem Ratusz III. Od południa i zachodu przylega do dawnej zabudowy Śródmieścia [1, 6].

Osiedle Ratusz I jest utrzymane w stylu socrealistycznym.

Na dawnej fotografii

Bibliografia

1. A. Barciak, A.T. Jankowski (red.). Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje. T. I. Wyd. I. Muzeum w Sosnowcu. Sosnowiec 2016.

2. A. Barciak, A.T. Jankowski (red.). Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje. T. II. Wyd. I. Muzeum w Sosnowcu. Sosnowiec 2016.

3. J. Przemsza-Zieliński. Sosnowiecka encyklopedia historyczna. Sygnały biograficzno-tematyczne. Z. 2. Wyd. I. Sosnowiecka Oficyna Wydawniczo-Autorska „Sowa-Press”. Sosnowiec 1994.

4. J. Przemsza-Zieliński. Sosnowiecka encyklopedia historyczna. Sygnały biograficzno-tematyczne. Z. 4. Wyd. I. Sosnowiecka Oficyna Wydawniczo-Autorska „Sowa-Press”. Sosnowiec 1998.

5. H. Rechowicz (red.). Sosnowiec. Zarys rozwoju miasta. Wyd. I. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa, Kraków 1977.

6. J. Nowakowski (red.). Sosnowiec. Plan miasta. Wyd. IV spec. Wydawnictwo Kartograficzne PGK. Katowice 2019.