Osiedle Ratusz II (Sosnowiec)

Z WikiZagłębie
Ulica Anieli Urbanowicz
Ulica Anieli Urbanowicz

Osiedle Ratusz II w Sosnowcu – zespół mieszkaniowy w Śródmieściu Sosnowca [1, 2].

Powstało z początkiem lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia na zrekultywowanych terenach Sosnowieckiego Towarzystwa Kopalń i Zakładów Hutniczych, eksploatowanych przez Hutę „Anna” („Romania”). Obejmuje sześć punktowców, o dziesięciu kondygnacjach mieszkalnych, zlokalizowanych przy ulicy Anieli Urbanowicz (Edmunda Cedlera) 17, 17 A, 19, 19 A, 21 oraz 21 A [1-5] wybudowanych w latach 1959 - 1963 według projektu architekta Mieczysława Króla,

Od zachodu przylega do Osiedla Ratusz I, z Osiedlem 1 Maja-Cedlera graniczy od wschodu oraz południa. Od północy okolone skwerem [1, 6].

Budynki Osiedla Ratusz II stanowią pierwsze w Sosnowcu przykłady wielokondygnacyjnych domów z elementów prefabrykowanych. Początkowo przestrzenie w przyziemiach były otwarte – wyeksponowane były słupy (pilotis) podtrzymujące bryły wieżowców. Obecnie partery zagospodarowane są jako garaże.

Znanymi Mieszkańcami Osiedla Ratusz II byli, między innymi, Piłkarze Zagłębia Sosnowiec oraz Siostra Józefa Cyrankiewicza.

Galeria


Bibliografia

1. A. Barciak, A.T. Jankowski (red.). Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje. T. I. Wyd. I. Muzeum w Sosnowcu. Sosnowiec 2016.

2. A. Barciak, A.T. Jankowski (red.). Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje. T. II. Wyd. I. Muzeum w Sosnowcu. Sosnowiec 2016.

3. J. Przemsza-Zieliński. Sosnowiecka encyklopedia historyczna. Sygnały biograficzno-tematyczne. Z. 2. Wyd. I. Sosnowiecka Oficyna Wydawniczo-Autorska „Sowa-Press”. Sosnowiec 1994.

4. J. Przemsza-Zieliński. Sosnowiecka encyklopedia historyczna. Sygnały biograficzno-tematyczne. Z. 4. Wyd. I. Sosnowiecka Oficyna Wydawniczo-Autorska „Sowa-Press”. Sosnowiec 1998.

5. H. Rechowicz (red.). Sosnowiec. Zarys rozwoju miasta. Wyd. I. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa, Kraków 1977.

6. J. Nowakowski (red.). Sosnowiec. Plan miasta. Wyd. IV spec. Wydawnictwo Kartograficzne PGK. Katowice 2019.