Osiedle Ratusz III (Sosnowiec)

Z WikiZagłębie
Panorama centrum miasta - widoczne, m.innymi; Osiedle Ratusz I, Osiedle Ratusz II i Osiedle Ratusz III

Osiedle Ratusz III w Sosnowcuśródmiejska jednostka mieszkaniowa Sosnowca [1, 2].

Inwestycję sfinalizowano w połowie lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku na obszarze dawnego Sosnowieckiego Towarzystwa Kopalń i Zakładów Hutniczych, na którym zlokalizowano Hutę „Anna” („Romania”). Obejmuje pięć budynków wielorodzinnych, zlokalizowanych przy ulicy Ignacego Mościckiego (Marcelego Nowotki) 22, 24, 26 (wolnostojące, dziesięciokondygnacyjne), 28 i 30 (połączone, jedenastokondygnacyjne). W jego granicach znajduje się również Przedszkole Miejskie numer 12, mieszczące się w budynku 26 A [1-5].

Od zachodu przylega do starszych zabudowań Śródmieścia, z Osiedlem Ratusz I sąsiaduje od południa, od wschodu graniczy z Osiedlem Ratusz II, od północy ograniczone Centralnym Węzłem Komunikacyjnym u zbiegu granic Śródmieścia, Pogoni oraz Sielca [1, 6].

Elewacje wieżowców 28 oraz 30 poddane zostały renowacji na przełomie lat dziewięćdziesiątych i dwutysięcznych. Prace z tego zakresu dla pozostałych budynków zostały podjęte dopiero z końcem lat dziesiątych.


Bibliografia

1. A. Barciak, A.T. Jankowski (red.). Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje. T. I. Wyd. I. Muzeum w Sosnowcu. Sosnowiec 2016.

2. A. Barciak, A.T. Jankowski (red.). Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje. T. II. Wyd. I. Muzeum w Sosnowcu. Sosnowiec 2016.

3. J. Przemsza-Zieliński. Sosnowiecka encyklopedia historyczna. Sygnały biograficzno-tematyczne. Z. 2. Wyd. I. Sosnowiecka Oficyna Wydawniczo-Autorska „Sowa-Press”. Sosnowiec 1994.

4. J. Przemsza-Zieliński. Sosnowiecka encyklopedia historyczna. Sygnały biograficzno-tematyczne. Z. 4. Wyd. I. Sosnowiecka Oficyna Wydawniczo-Autorska „Sowa-Press”. Sosnowiec 1998.

5. H. Rechowicz (red.). Sosnowiec. Zarys rozwoju miasta. Wyd. I. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa, Kraków 1977.

6. J. Nowakowski (red.). Sosnowiec. Plan miasta. Wyd. IV spec. Wydawnictwo Kartograficzne PGK. Katowice 2019.