Olgierd Wróblewski

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Zagłębiowskie Biogramy
???
???
Imię i nazwisko  ???
Data urodzenia ??????
Data śmierci ???
Zawód Lekarz

WRÓBLEWSKI OLGIERD Dr med. Ur. 11 lipca 1913 r. w Petersburgu. Gimnazjum neoklasy- czne ukończył w Katowicach w roku 1932, dyplom lekarza uzyskał w 1938 r. na Wydziale Lekarskim Uni- wersytetu Jagiellońskiego w Krako- wie. W latach 1938-1939 odbywał obowiązkową służbę wojskową w Centrum Wyszkolenia Sanitarnego Rezerwy w Warszawie. 1 listopada 1939 r. podjął pracę w Sosnowcu jako asystent Oddziału Chirurgicznego Szpitala UbeZpieczalni Społecznej pod kierunkiem dra M. Trawińskiego. Podczas okupacji czynny w AK. W latach 1945-1948 powołany do służby wojskowej. Od 1948 r. mieszkał w Sosnowcu. Pracował jako asystent Oddziału Chirurgicznego Szpitala Miejskiego nr 2 w Sosnowcu do roku 1984 W 1950 r. obronił pracę doktor- ską na Wydziale Lekarskim Uniwer- sytetu Jagiellońskiego pt. II Operacyjne leczenie podgłówkowych złamań kości ramiennej za pomocą gwoździa wbijanego od góry ". Ogłosił drukiem 18 prac naukowych. Wykształcił 12 chirurgów I i II stopnia, z których kilku zostało ordynatornmi. Bardzo aktywny w działalności Towarzystwa Lekar- skiego Zagłębia Dąbrowskiego, a na- stępnie Koła PTL, pebriąc pnez 16 lat różne funkcje - w tym przewodni- czącego. Wybierany do władz Oddzia- łu Wojewódzkiego PTL' współorga- nizator obchodów 50-, 70- i 80-lecia Towarzystwa Lekarskiego Zagłębia Dąbrowskiego. Był sekretarzem Oddziału Śląskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich. Wygłosił kilkadziesiąt referatów na zebraniach ww. Towarzystwa oraz comiesię- cznych zebraniach szpitalnych, które organizowałpnez 30 lat. Błyskotliwy, świetny i sumienny chirurg, prawy lekarz i człowiek, wrażliwy na cierpienie i oddany całkowicie cho- rym. Cieszył się wielkim uznaniem w środowisku lekarskim i wśród swoich podó- piecznych. Był wykładowcą w szkole pielęgniarek. W uznaniu zasług i cech charakteru odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro- dzenia Polski, Krzyżem Oficerskim, złotym Krzyżem Zasługi; odznakami: Wzorowy Pracownik Służby Zdrowja, Zasłużonemu PTL, złotą odznaką Zasłużonemu w Rozwoju Woj. Katowickiego, odznaką PCK. Otrzymał również godności: Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i Towarzystwa Chirurgów Polskich. Żonaty: córka Maja - dr filologii, syn Bogdan. Zmarł 25 sierpnia 1987 r. w wyniku ciężkiej choroby, którą zniósł mężnie. Pochowany w Sosnowcu obok kochanej córki na cmentarzu Małobądzkim.


Źródło: Emilian Kocot "Lekarze Zagłębia Dąbrowskiego - Wstęp do słownika biograficznego" (zamieszczone na Wiki Zagłębie za zgodą autora)

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego