Okręg Wyborczy nr 91 - Zawiercie (Sejm PRL)

Z WikiZagłębie

Okręg Wyborczy nr nr 91 - Zawiercie (Sejm PRL)

Ustanowiony zgodnie z ...

Obejmował obszar: ............

Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym nr 91 wynosiła ...

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: Zawiercie.

Wybory do ........... w latach: ...., ....