Okręg Krakowski Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" 1945-1948. Geneza, struktury, działalność

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Biblioteka Zagłębiaka
Okręg Krakowski WiN.jpg
Tytuł Okręg Krakowski Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" 1945-1948. Geneza, struktury, działalność
Rok wydania 2005
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana"
Liczba stron 676 + 16 stron ilustracji
Autor
Autor Zblewski Zdzisław

Informacja

Autor: Zblewski Zdzisław

Tytuł: Okręg Krakowski Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" 1945-1948. Geneza, struktury, działalność

Oprawa: twarda

Wydawca: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana"

ISBN 83-88385-51-8

Miejsce i rok wydania: Kraków, 2005

Liczba stron: 676 + 16 stron ilustracji

Opis:

Rozprawa poświęcona dziejom podziemia niepodległościowego spod znaku Zrzeszenia WiN.

Spis treści:

strona 5 • Przedmowa

strona 7 • Wstęp

strona 7 • Zakres terytorialny i chronologiczny

strona 7 • Cel opracowania

strona 8 • Podział i układ terytorialny

strona 8 • Literatura przedmiotu

strona 21 • Archiwalia

strona 23 • Podziękowania

Część I. - Rok 1945 – geneza i pierwsze miesiące funkcjonowania Okręgu Krakowskiego WiN

Rozdział 1

strona 27 • Łukasz Ciepliński i jego środowisko na przełomie 1944 i 1945 r.

strona 27 • Działalność Cieplińskiego i jego najbliższych współpracowników jesienią 1944 r.

strona 32 • Aresztowania w strukturach kierowniczych Podokręgu AK Rzeszów (listopad-grudzień 1944 r.)

strona 37 • Inicjatywa ujawnieniowa komendanta Podokręgu AK Rzeszów Kazimierza Putka

strona 38 • Działalność Cieplińskiego po aresztowaniu Putka

strona 41 • Przejęcie funkcji p.o. komendanta Podokręgu AK Rzeszów przez Stanisława Pieńkowskiego

strona 43 • Stosunek Cieplińskiego do inicjatywy ujawnieniowej Putka

Rozdział 2

strona 53 • Działalność Łukasza Cieplińskiego od lutego do kwietnia 1945 r.

strona 53 • Podróż Cieplińskiego do Krakowa w końcu stycznia 1945 r.

strona 55 • Odprawa Cieplińskiego u komendanta Okręgu AK Kraków (w likwidacji) Przemysława Nakoniecznikoffa

strona 59 • Działalność Cieplińskiego w Krakowie na przełomie stycznia i lutego 1945 r.

strona 63 • Działalność Cieplińskiego w Rzeszowie w lutym 1945 r.

strona 63 • Przeciwdziałanie akcji ujawnieniowej zainicjowanej przez Putka

strona 66 • Likwidacja struktur Inspektoratu AK Rzeszów

strona 68 • Zagadnienie przynależności Cieplińskiego do organizacji "Nie". Działalność krakowskich struktur "Nie"

strona 68 • Stosunek Cieplińskiego do "Nie"

strona 73 • Struktury Obszaru Krakowsko-Śląskiego "Nie"

strona 74 • Struktury i działalność Okręgu Krakowskiego "Nie"

strona 80 • Stosunki między działaczami "Nie" a przedstawicielami grupy Cieplińskiego na Rzeszowszczyźnie

strona 81 • Poszukiwania programowe Cieplińskiego. Dokument Projekt dalszej pracy

strona 88 • Kontakty Cieplińskiego z jego dawnymi podwładnymi na Rzeszowszczyźnie

strona 98 • Rozbicie struktur dowódczych Okręgu AK Kraków wiosną 1945 r.

Rozdział 3

strona 103 • Działalność Łukasza Cieplińskiego w Zabrzu od kwietnia 1945 r.

strona 103 • Działalność gospodarcza Cieplińskiego w Zabrzu

strona 105 • Akcja przerzucania zdekonspirowanych działaczy niepodległościowych z Rzeszowczyzny na Górny Śląsk

strona 107 • Działalność komórki przerzutowej w Katowicach

strona 114 • Działalność komórki przerzutowej w Krakowie

strona 116 • Zaangażowanie Franciszka Błażeja

strona 119 • Poszukiwania nowej formuły działania

strona 119 • Kontakty Cieplińskiego z ks. Józefem Bełchem

strona 121 • Odprawa "ideologiczna" w Zielone Świątki 1945 r.

strona 126 • Kontakty grupy Cieplińskiego z grupą Franciszka Faixa ps. "Turnia-Bystrzański"

Rozdział 4

strona 131 • Sytuacja w podziemiu poakowskim na terenie Małopolski latem 1945 r. Objęcie przez Łukasza Cieplińskiego funkcji komendanta Okręgu Krakowskiego DSZ (sierpień 1945 r.)

strona 131 • Geneza i funkcjonowanie sztabu DSZ na Obszar Południowy

strona 132 • Działalność Wydziału I (ogólnego, zwanego też organizacyjnym)

strona 134 • Działalność Wydziału II (bezpieczeństwa, zwanego też bojowym)

strona 135 • Działalność Wydziału III (informacyjnego)

strona 137 • Działalność Wydziału IV (akcja "Ż")

strona 138 • Działalność zespołu łączności radiowej pod dowództwem Oswalda Rotkiewicza

strona 140 • Działalność Jana Kamieńskiego na stanowisku komendanta Okręgu Krakowsko-Rzeszowskiego DSZ

strona 146 • Aresztowanie komendanta Podokręgu Rzeszowskiego DSZ Stanisława Pieńkowskiego

strona 148 • Nawiązanie przez Cieplińskiego kontaktu z komendą Obszaru Południowego DSZ

strona 153 • Objęcie przez Cieplińskiego funkcji komendanta Okręgu Krakowskiego DSZ krypt. "Skała"

Rozdział 5

strona 157 • Funkcjonowanie podobszaru WiN krypt. „Zjednoczenie Węglowe” we wrześniu i październiku 1945 r.

strona 158 • Objęcie przez Cieplińskiego funkcji prezesa podobszaru WiN krypt. "Zjednoczenie Węglowe"

strona 161 • Pierwsze decyzje kadrowe Cieplińskiego

strona 162 • Główne kierunki działalności podobszaru krypt. "Zjednoczenie Węglowe"

strona 163 • Założenia działalności informacyjnej

strona 166 • Założenia działalności kontrwywiadowczej (tzw. akcja"B")

strona 167 • Założenia działalności informacyjno-propagandowej prowadzonej w szeregach "ludowego" Wojska Polskiego (tzw. akcja "Ż")

strona 168 • Początki działalności Błażeja na stanowisku kierownika komórki organizacyjnej (krypt. "Firma Wrzos") podobszaru o krypt. "Zjednoczenie Węglowe"

strona 169 • Współpraca Błażeja z Józefem Żakowiczem w sprawie akcji "Ż"

strona 176 • Współpraca Błażeja z Marią Abakanowicz-Terech w sprawie łączności

strona 178 • Współpraca Błażeja z NN ps. "Tomek" w sprawie tzw. akcji "OS" (pieki społecznej)

strona 183 • Początki działalności Ludwika Kubika na stanowisku kierownika komórki łączności podobszaru krypt. "Zjednoczenie Węglowe"

Rozdział 6

strona 187 • Funkcjonowanie podobszaru krypt. „Zjednoczenie Węglowe” w listopadzie i grudniu 1945 r.

strona 187 • Likwidacja komórki organizacyjnej (krypt. "Firma Wrzos") podobszaru krypt. "Zjednoczenie Węglowe". Reorganizacja kierownictwa podobszaru.

strona 188 • Utworzenie komórki propagandy (krypt. "Spółdzielnia Praca") podobszaru krypt. "Zjednoczenie Węglowe"

strona 196 • Utworzenie tzw. komórki straży przy kierownictwie podobszaru krypt. "Zjednoczenie Węglowe"

strona 198 • Utworzenie pionu informacji (krypt. "Stomil") przy kierownictwie podobszaru krypt. "Zjednoczenie Węglowe"

strona 217 • Utworzenie tzw. działu organizacyjnego podobszaru krypt. "Zjednoczenie Węglowe"

strona 220 • Inicjatywy polityczne Cieplińskiego z jesieni 1945 r.

strona 221 • Nawiązanie kontaktów z działaczami PSL

strona 229 • Nawiązanie kontaktów z przedstawicielami ambasady USA w Warszawie

Rozdział 7

strona 233 • Początki organizacji struktur Okręgu Krakowskiego oraz przejęcie przez Łukasza Cieplińskiego funkcji prezesa Obszaru Południowego WiN na przełomie 1945 i 1946 r.

Część II. - Funkcjonowanie Okręgu Krakowskiego WiN w 1946 r.

Rozdział 1

strona 241 • Organizacja pracy Okręgu Krakowskiego WiN w pierwszej połowie 1946 r.

strona 241 • Objęcie funkcji prezesa Okręgu przez Wojciecha Szczepańskiego

strona 245 • Przejęcie przez Szczepańskiego resztek sieci Michała Pobochy

strona 248 • Organizacja kierownictwa Okręgu Krakowskiego WiN

strona 249 • Zaangażowanie Zbigniewa Zawiły

strona 250 • Zaangażowanie Mieczysława Huchli

strona 253 • Zaangażowanie Mariana Strużyńskiego

strona 256 • Zaangażowanie Józefy Petriczek

strona 259 • Zaangażowanie Stanisława Kostki

strona 267 • Zaangażowanie Tadeusza Inglota

strona 269 • Utworzenie i działalność komórki propagandy Okręgu Krakowskiego WiN

strona 295 • Zaangażowanie Mieczysława Kawalca. Działalność komórki informacyjnej Okręgu Krakowskiego WiN

strona 299 • Działalność siatki informacyjnej Konrada Dybowskiego

strona 311 • Działalność siatki informacyjnej Władysława Skąpskiego

Rozdział 2

strona 315 • Organizacja struktur terenowych Okręgu Krakowskiego WiN – zagadnienia ogólne

Rozdział 3

strona 325 • Funkcjonowanie struktur WiN na terenie Rejonu Wschodniego krypt. „Sztuczne Nawozy” w 1946 r.

strona 325 • Działalność kierownictwa Rejonu Wschodniego

strona 330 • Działalność Rady WiN Tarnów krypt. "Spółdzielnia nr 4", "Rozdzielnia nr 8"

strona 338 • Działalność Rady WiN Dąbrowa Tarnowska krypt. "Spółdzielnia nr 5", "Rozdzielnia nr 9"

strona 342 • Działalność Rady WiN Brzesko krypt. "Spółdzielnia nr 6", "Rozdzielnia nr 10"

strona 345 • Działalność Rady WiN Bochnia krypt. "Spółdzielnia nr 9", "Spółdzielnia nr 6", "Spółdzielnia nr 10", "Rozdzielnia nr 11"

Rozdział 4

strona 349 • Funkcjonowanie struktur WiN na terenie Rejonu Południowego WiN krypt. „Szarotka” w 1946 r.

strona 349 • Działalność kierownictwa Rejonu Południowego

strona 352 • Działalność Rady WiN Nowy Targ krypt. "Spółdzielnia nr 3", "Rozdzielnia nr 3"

strona 357 • Działalność Rady WiN Nowy Sącz krypt. "Spółdzielnia nr 2", "Rozdzielnia nr 2"

strona 370 • Działalność Rady WiN Wadowice krypt. "Spółdzielnia nr 7", "Rozdzielnia nr 7"

strona 373 • Działalność Rady WiN Biała Krakowska krypt. "Spółdzielnia nr 9", "Rozdzielnia nr 9"

strona 377 • Działalność Rady WiN Żywiec krypt. "Spółdzielnia nr 8", "Rozdzielnia nr 8"

strona 381 • Próby Powołania Rady WiN Limanowa krypt. "Spółdzielnia nr 13"

Rozdział 5

strona 383 • Funkcjonowanie struktur WiN na terenie Rejonu Krakowskiego WiN w 1946 r.

strona 383 • Działalność kierownictwa Rejonu Krakowskiego

strona 385 • Działalność Rady WiN Kraków-miasto krypt. Spółdzielnia nr 0"

strona 387 • Działalność Rady Dzielnicowej WiN (na Kraków Podgórze i Płaszów)

strona 389 • Działalność Rady Studenckiej WiN krypt. "Spółdzielnia nr S"

strona 397 • Próby utworzenia Rady WiN Myślenice oraz sprawa Rady WiN Kraków-powiat

Rozdział 6

strona 399 • Struktury Okręgu Krakowskiego WiN w północnej części województwa krakowskiego. Rada WiN Olkusz krypt. „Spółdzielnia nr 12” oraz próby utworzenia terenowych organizacji WiN w powiatach: miechowskim i chrzanowskim

strona 399 • Inicjatywa Emanuela Muchanowa

strona 401 • Organizacja kierownictwa Rady WiN Olkusz

strona 405 • Organizacja struktur terenowych Rady WiN Olkusz

strona 409 • Działalność informacyjna

strona 411 • Działalność propagandowa

strona 412 • Funkcjonowanie sieci łączności

strona 416 • Próby utworzenia siatek organizacyjnych WiN w powiatach miechowskim i chrzanowskim

strona 417 • Działalność komórki straży

strona 422 • Śmierć Adama Tarnowskiego i zakończenie działalności Rady WiN Olkusz

Rozdział 7

strona 425 • Funkcjonowanie Okręgu Krakowskiego WiN w drugiej połowie 1946 r.

strona 425 • Fundusze Okręgu Krakowskiego WiN w 1946 r.

strona 429 • Pomoc dla uwięzionego Stanisława Kostki i członków jego grupy

strona 433 • Sprawa utworzenia sądu organizacyjnego przy kierownictwie Okręgu Krakowskiego WiN

strona 434 • Kontakty Szczepańskiego z kurierem Tadeuszem Cieślą oraz inne próby nawiązania przez działaczy Okręgu łączności z polskimi ośrodkami na Zachodzie

strona 437 • Konferencje szkoleniowe dla działaczy Okręgu Krakowskiego WiN

strona 437 • Pierwsza konferencja w Zakopanem (styczeń 1946 r.)

strona 440 • Druga konferencja w Zakopanem (czerwiec 1946 r.)

strona 441 • Konferencja w Tarnowie (sierpień 1946 r.)

strona 447 • Próby oddziaływania na środowisko PPS

strona 451 • Akcja "Odpluskwianie"

strona 454 • Aresztowania w strukturach Okręgu Krakowskiego WiN jesienią 1946 r.

strona 458 • Losy komórki propagandy Okręgu Krakowskiego WiN na przełomie 1946 i 1947 r.

strona 463 • Aresztowanie Szczepańskiego

Część III. Funkcjonowanie Okręgu Krakowskiego WiN w 1947 r.

Rozdział 1

strona 469 • Odbudowa struktur kierowniczych Okręgu Krakowskiego WiN w 1947 r.

Rozdział 2

strona 477 • Odbudowa struktur terenowych Okręgu Krakowskiego WiN w 1947 r.

strona 478 • Nawiązanie łączności z Rejonem Wschodnim WiN

strona 489 • Nawiązanie łączności z Radą WiN Nowy Sącz

strona 491 • Utworzenie komórki WiN w Bielsku i Białej

strona 500 • Utworzenie komórki WiN krypt. "Port" w Krakowie

strona 503 • Budowa sieci informacyjnej przez Petriczek

Rozdział 3

strona 509 • Działalność Okręgu Krakowskiego WiN w 1947 r.

strona 509 • Działalność informacyjna Okręgu

strona 512 • Finanse Okręgu

strona 516 • Zmiana kryptonimów obowiązujących w Okręgu (kwiecień 1947 r.)

strona 518 • Sprawa obsady funkcji kierownika Okręgu

strona 521 • Stosunek działaczy Okręgu do amnestii z lutego 1947 r. Sprawa Bronisława Wochanki i pomoc dla Marii Welker

strona 532 • Pomoc dla uwięzionego Szczepańskiego

strona 537 • Kontakty działaczy Okręgu Krakowskiego WiN z Cieślą i Jerzym Woźniakiem

strona 542 • Reorganizacja łączności Okręgu z prezesem Obszaru Południowego WiN

strona 542 • Próby oddziaływania ideowo-wychowawczego na środowisko akademickie

strona 544 • Próby oddziaływania na środowisko PPS

strona 548 • Reaktywacja komórki poligraficznej Okręgu

strona 551 • Koncepcja reorganizacji Okręgu Krakowskiego WiN latem 1947 r.

strona 552 • Konferencja w Majewie

strona 557 • Udział działaczy Okręgu Krakowskiego WiN w pracach propagandowych Zrzeszenia

strona 559 • Zakończenie działalności przez komórkę poligraficzną Okręgu

Rozdział 4

strona 561 • Likwidacja struktur Okręgu Krakowskiego WiN na przełomie 1947 i 1948 r.

strona 561 • Rezygnacja Petriczek z działalności w WiN

strona 562 • Aresztowanie Inglota

strona 563 • Nieudana ucieczka Juliana Bartusia

strona 566 • Aresztowanie Błażeja i Petriczek

strona 569 • Działalność Huchli po aresztowaniu Petriczek

strona 573 • Aresztowanie Huchli

strona 577 • Zakończenie

strona 585 • Summary

strona 591 • Aneks

strona 605 • Bibliografia

strona 633 • Indeks nazwisk i pseudonimów

strona 661 • Indeks nazw geograficznych

strona 667 • Wykaz ilustracji

strona 671 • Spis treści


Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego