Odznaka Turystyczno - Krajoznawcza "Miłośnik Ziemi Myszkowskiej"

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Spis treści

REGULAMIN REGIONALNEJ ODZNAKI TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEJ „MIŁOŚNIK ZIEMI MYSZKOWSKIEJ”

1. Zarząd Oddziału Regionalnego PTTK w Częstochowie, za aprobatą Starosty Myszkowskiego, ustanawia jednostopniową Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą „Miłośnik Ziemi Myszkowskiej”, zwaną dalej Odznaką.

2. Celem Odznaki jest popularyzowanie ziemi myszkowskiej oraz zachęcenie do poznawania atrakcji turystycznych i krajoznawczych poszczególnych gmin powiatu.

3. Odznakę można zdobywać na terenie powiatu myszkowskiego (województwo śląskie), zwanym w niniejszym regulaminie także Ziemią Myszkowską.

4. Odznakę może zdobywać każdy turysta w ramach uprawianej przez siebie dyscypliny turystyki kwalifikowanej.

5. Czas spełniania wymagań dla zdobycia Odznaki nie może przekroczyć 12 miesięcy.

6. Podstawą do ubiegania się o przyznanie Odznaki jest książeczka wycieczek uprawianej przez zainteresowanego dyscypliny turystycznej (lub dzienniczek krajoznawczy albo samodzielnie opracowywana kronika) z adnotacjami dotyczącymi przebytych tras, poznanych obiektów bądź spełnionych zadań oraz potwierdzeniami w postaci pieczątek, biletów lub wklejonych zdjęć.

7. Warunki zdobycia Odznaki:

a. udział w wycieczce, rajdzie, zlocie bądź złazie turystycznym PTTK mającym swój punkt docelowy na ziemi myszkowskiej;

b. przebycie pieszo, rowerem lub konno przynajmniej 10-km odcinka jednego ze szlaków turystycznych biegnących przez ziemie powiatu myszkowskiego;

c. zwiedzenie 10 obiektów krajoznawczych tak dobranych z poniższego wykazu, by reprezentowały wszystkie 5 gmin powiatu myszkowskiego;

d. dla turystów motorowych i krajoznawców wymóg określony w pkt. b nie jest obowiązkowy.

8. Odznaka może być przyznana bez konieczności wypełnienia norm osobom szczególnie zasłużonym dla ziemi myszkowskiej.

9. Odznakę przyznają:

a. Klub Osiedlowy PTTK „M-2” w Myszkowie;

b. oraz upoważnione przez Zarząd Oddziału Regionalnego Referaty Weryfikacyjne funkcjonujące w ogniwach PTTK Ziemi Myszkowskiej;

c. w skład Referatu Weryfikacyjnego musi wchodzić członek kadry programowej PTTK.

10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2001 r. i od tego dnia można przystąpić do wypełniania norm potrzebnych dla zdobycia Odznaki.

11. Interpretacja regulaminu należy do Klubu Osiedlowego PTTK „M-2” w Myszkowie.


WYKAZ OBIEKTÓW ZALECANYCH DO POZNANIA DLA ZDOBYCIA ODZNAKI:

Gmina Koziegłowy

Gmina Myszków

Gmina Niegowa

Gmina Poraj

Gmina Żarki

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego