Modrzejowskie Zakłady Gómiczo-Hutnicze

Z WikiZagłębie

Modrzejowskie Zakłady Gómiczo-Hutnicze SA - Spółka Akcyjna założona w 1920 r. przez Vereinigte Königs- und Laurahütte AG. Aktien-Geselschaft für Bergbau und Hüttenbetrieb w celu zarządzania samodzielnymi dotąd zakładami w Zagłębiu Dąbrowskim: Hutą Milowice, Hutą Katarzyna i Hutą Staszic oraz fabrykami rur, pocisków, naczyń, łopat, a także odlewniami. W 1934 przekształcone w koncern Modrzejów-Hantke, Zjednoczone Zakłady Górniczo-Hutnicze SA.

Talon do 1 akcji na okaziciela Modrzejowskich Zakładów Gómiczo-Hutniczych
1 Akcja Modrzejowskich Zakładów

Galeria