Klub Miejski „Maczki”

Z WikiZagłębie
(Przekierowano z Miejski Klub "Maczki")

Miejski Klub "Maczki" - dom kultury w sosnowieckiej dzielnicy Maczki (poprzednie nazwy: Świetlica Osiedlowa, Klub Osiedlowy "Maczki").

Dane adresowe

Dom kultury, Sosnowiec Adres: Krakowska 26, 41-217 Sosnowiec


Historia

Klub prowadzi działalność od 1990 roku. Organizatorem Klubu jest Gmina Sosnowiec. Siedziba Klubu mieści się w budynku wybudowanym w latach 40-tych ubiegłego wieku. Budynek Miejskiego Klubu „Maczki” został zbudowany w czynie społecznym przez pracowników Państwowych Zakładów Wodociągowych w roku 1947 z przeznaczeniem na świetlicę osiedlową. Była tu scena i widownia na 200 miejsc. Do roku 1955 budynek służył do organizowania zabaw oraz zebrań pracowniczych. W latach 1955-1959 Zakłady Wodociągowe prowadziły działalność kulturalno-oświatową zawiązując szereg kółek zainteresowań oraz organizując imprezy kulturalne. W roku 1959 zawieszono w/w działalność, a w budynku udostępniono kino pod nazwą „Mewa”.

Sama działalność kulturalna klubu związana jest ze świetlicą pod patronatem Związku Zawodowego Kolejarzy, która po II wojnie światowej działała w apartamentach carskich dworca kolei warszawsko-wiedeńskiej. Działalność podjęły kółka: teatralne, taneczne i inne. Funkcje sali widowiskowej przejęło dawne pomieszczenie bufetu I klasy, w którym urządzono scenę. Odbywały się tutaj przedstawienia teatralne i inne imprezy. Umieszczenie Kolejowych Zakładów Graficznych w lokalach dworca osłabiło, a następnie przerwało tę działalność. Działalność świetlicy ZZK wraz z amatorskim zespołem teatralnym przeniesiono do budynku Zakładów Wodociągowych

W roku 1964 Zakłady Wodociągowe przekazały obiekt Wydziałowi Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Będzinie. Od tego czasu datuje się ponowną działalność kulturalno-oświatową w Świetlicy Osiedlowej dla społeczeństwa Maczek i okolicznych dzielnic. Powstały tu liczne koła zainteresowań (plastyczne, fotograficzne, żywego słowa, modelarskie i in.), sekcje sportowe (piłka nożna i siatkowa), działał zespół wokalno instrumentalny "Kormorany", odbywały się imprezy taneczne i inne.

Po przyłączeniu Maczek do Sosnowca i przejęciu przez Miasto budynku w 1975 r. działalność kulturalną prowadzono do lat 80-tych do momentu oddania budynku do kapitalnego remontu, który trwał do roku 1990. Od tego momentu datuje się działalność Klubu początkowo jako Świetlica Osiedlowa, następnie Klub Osiedlowy, a od roku 2004 jako Miejski Klub „Maczki” w Sosnowcu. W tym samym roku utworzono filię klub w Kazimierzu w budynku byłego Zakładowego Domu Kultury KWK Kazimierz-Juliusz. W 2006 filię przekształcono w Miejski Dom Kultury "Kazimierz"

Przez 20 lat działalności przeprowadzono szereg remontów i modernizacji mających na celu podniesienie standardu i estetyki placówki. Ostatni z remontów miał miejsce w 2019 w ramach działań Budżetu Obywatelskiego.

Działalność

Placówka, którą od początku kieruje Jadwiga Kobyłka, prowadzi działalność w zakresie popularyzowania kultury, oświaty i sportu. Swoją ofertę kieruje do dzieci, młodzieży i dorosłych. Działają w Klubie różne kółka zainteresowań, teatrzyk "Miniaturka", szkółka muzyczna, sekcja sportowa (tenis ziemny, koszykówka, siatkówka), organizuje się warsztaty i konkursy plastyczne, fotograficzne, recytatorskie i inne, a także imprezy okolicznościowe, przedstawienia, wycieczki. Dla dorosłych przeznaczone są koncerty zespołów, recitale, występy kabaretów, czy imprezy plenerowe. Dużą popularnością cieszą się coroczne festyny rodzinne pod hasłem "No to jadziem na Maczki..., czyli Majówka". W Klubie gościli m.in. Agnieszka Fatyga, Bogdan Smoleń, Zbigniew Wodecki, Hanka Bielicka, Alosza Awdiejew, Andrzej Sikorowski, Jacek Wójcicki, Piotr Machalica, kabarety "OT. TO", "Długi", "Rak", "Masztalscy", a także zespoły Pod Budą, Brathanki, Czerwone Gitary i inne. W budynku Klubu mieści się filia nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Towarzystwo Miłośników Maczek "Granica"

Przy klubie funkcjonuje Towarzystwo Miłośników Maczek "Granica", działające od 25 lutego 1999 roku (data rejestracji w Sądzie Okręgowym w Katowicach). Organizacja zajmuje się gromadzeniem informacji o przeszłości i tradycjach Maczek, popularyzowaniem tej wiedzy i przekazywaniem jej młodszym pokoleniom, ochroną dorobku historycznego Maczek. Wśród celów statutowych wymienia się m.in.: sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej, udział w organizowaniu obchodów świąt narodowych, podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, a także reprezentowanie mieszkańców w organach przedstawicielskich.

Towarzystwo jest inicjatorem powołania Dzielnicy Maczki (z Radą Dzielnicy i zarządem Dzielnicy) - jednostki pomocniczej Miasta,Sosnowca. Opracowany projekt statutu tej instytucji poddany został społecznej konsultacji. Pierwszym prezesem Towarzystwa Miłośników Maczek był Włodzimierz Szczupak, następnie Jan Jelonek a obecnie funkcję tę sprawuje ....

Linki zewnętrzny