Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Szymańskiego w Zawierciu

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Szymańskiego w Zawierciu


Miejska Biblioteka Publiczna została powołana mocą postanowienia Miejskiej Rady Narodowej w Zawierciu z dn. 27 września 1947 r. Pierwszy zapis w księdze inwentarzowej znajduje się pod datą 26 styczeń 1948 r. Wpisano wtedy 402 tomy. Były to dary od mieszkańców miasta. Normalną pracę biblioteka podjęła w kwietniu 1948 r. po uporządkowaniu zbiorów.

Początkowo zajmowała dwa pokoje w Domu Kultury „Włókniarz”. W 1950 r. została przeniesiona do lokalu mieszczącego się przy ul. 3 Maja 5, od 1951 r. zajmowała nowe pomieszczenie przy tej samej ulicy pod nr 9. Pierwszym kierownikiem biblioteki była Sabina Otrębska, później Halina Kułachowa, a od 1957 r. Mirosława Pieniążek.

Rozwój sieci bibliotecznej nastąpił dopiero od 1955 r. Wówczas została uruchomiona pierwsza filia biblioteczna dla dorosłych i dzieci, przekształcona później na Filii dla dzieci. W 1975 r. utworzono Oddział dla dzieci przy Wypożyczalni Centralnej. Kolejno uruchamiano następujące Filie: w Blanowicach w 1960 r., w Bzowie w 1961 r., Filię dla dorosłych przy ul. Piłsudskiego 95 w 1968 r. W czerwcu 1961 r. Biblioteka otrzymała nową siedzibę w zabytkowym Pałacyku Szymańskiego. W pomieszczeniach urządzono wypożyczalnię, Oddział dla dzieci i Czytelnię Naukową. Odbywały się tu wieczory dyskusyjne, literackie, spotkania autorskie.

Biblioteka gościła takich pisarzy jak: Stanisław Broszkiewicz, Karol Bunsch, Magdalena Samozwaniec, Alfred Szklarski, Andrzej Szczypiorski, Wilhelm Szewczyk.

W lutym 1971 r. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej podjęło decyzję o połączeniu Biblioteki Powiatowej i Miejskiej w jedną całość organizacyjną pod nazwą Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna. Dyrektorem został Kazimierz Rauk.

W 1975 r. ponownie zmieniono nazwę biblioteki na Miejską Bibliotekę Publiczną z poszerzonym zakresem działania obejmującym instruktaż bibliotek w dawnym powiecie zawierciańskim.

Lata 70. były okresem dalszego budowania sieci bibliotecznej, wzbogacania oferty czytelniczej, a także tworzenia Działu Gromadzenia i Opracowania. W roku 1972 uruchomiono Filię w Szpitalu Miejskim, a w 1974 r. Filię przy ul. Mylnej z bogatym księgozbiorem dawnej Filii w Kromołowie, w 1976 r. uruchomiono Filię w Marciszowie.

W latach 80. następują dalsze korzystne zmiany w sieci bibliotecznej miasta, którą od 1985 r. kieruje Urszula Dybek. W 1986 r. powstaje Filia biblioteczna w Kromołowie w zakupionym i zaadaptowanym budynku przy ul. Filaretów 2.

W 1987 r. dzięki decyzji władz miejskich Biblioteka otrzymuje własny budynek przy ul. Powstańców Śląskich 6, który po kapitalnym remoncie oddany został w 1989 r. do użytku czytelników. Mieszczą się tam: Filia nr 2 dla dzieci, Filia nr 4 dla dorosłych oraz Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów.

W Czytelni Naukowej przeniesionej w 1986 r. do pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Kultury organizowane były spotkania autorskie z: Anną Rydlówną wnuczką Lucjana Rydla, Juliuszem Sienkiewiczem wnukiem Henryka Sienkiewicza.

Od 1985 r. Biblioteka rozpoczęła gromadzenie wycinków prasowych dotyczących naszego miasta, a także materiałów faktograficznych związanych z historią Zawiercia.

W 1989 r. Biblioteka przestała pełnić funkcję biblioteki rejonowej, której zadaniem był nadzór instrukcyjno-metodyczny nad 33 placówkami w rejonach: Ogrodzieniec, Mierzęcice, Siewierz.

W maju 1990 r. zostaje przejęta od ówczesnych Zakładów Przemysłu Bawełnianego w Zawierciu biblioteka zakładowa jako Filia nr 9 przy ul. Marszałkowskiej 28, uruchomiona od 1 września 1990 r. Do tego samego budynku został przeniesiony Oddział dla dzieci mieszczący się dotychczas w Pałacyku Szymańskiego.

W 1992 r. sieć biblioteczna na terenie miasta została poszerzona o jeszcze jedną placówkę. W sierpniu tego roku mocą porozumienia między Urzędem Miejskim, a Przędzalnią Bawełny „Zawiercie” została przejęta biblioteka zakładowa i przekształcona w Filię nr 10. Zakład przekazał nieodpłatnie księgozbiór i wyposażenie.

Funkcjonująca od 1987 r. Filia nr 6 w Kromołowie w listopadzie 1996 r. otrzymała dla swojej działalności pomieszczenia w „Pałacyku nad Wartą”.

W kwietniu 1997 r. otwarto Miejską Izbę Muzealną. Jej kustoszem został Piotr Grzyb.

Biblioteka prowadziła działalność oświatową i popularyzatorską promując artystów i pisarzy tworzących w mieście.

W kwietniu 2003 roku na emeryturę odeszła wieloletnia dyrektor Urszula Dybek, dyrektorem został Edward Szumara.

W maju 2003 biblioteka zorganizowała uroczystość promocji nowego wydania „Monografii Zawiercia” w galerii MOK-u „Centrum”.

W ciągu ponad 50 letniej działalności Biblioteka zgromadziła 220.000 woluminów oraz 1.609 jednostek zbiorów specjalnych.

Pod koniec 2003 roku ogłoszono konkurs na dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej, w wyniku którego stanowisko to objęła Iwona Sus.

W listopadzie 2008 roku Biblioteka obchodziła Jubileusz 60-lecia istnienia.

Od 1 października 2013 roku stanowisko dyrektora MiPBP w Zawierciu objęła Małgorzata Borowik.

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego