Miejsca Pamięci - Gmina Zawiercie

Z WikiZagłębie


Ewidencja Miejsc Pamięci w Zawierciu:

Ewidencja Miejsc Pamięci: 48/01 - 48/10

 • MP 48/03 - Mogiła zbiorowa wojenna żołnierzy Armii Czerwonej i Wojska Polskiego poległych 19 stycznia 1945 roku w czasie wyzwalania Kromołowa (GW II WŚ) Lokalizacja: Zawiercie-Kromołów, ul. Karlińska, cmentarz parafialny
 • MP 48/05 - Grób zbiorowy wojenny Powstańców Styczniowych z 1863 roku (GW 1863) Lokalizacja: Zawiercie, ul. Paderewskiego, w lasku przy drodze do Ogrodzieńca (droga krajowa Nr 78)
 • MP 48/07 - Tablica upamiętniająca 47 bojowników Konspiracyjnej Organizacji „Płomień”, aresztowanych i zamordowanych przez Niemców 1 września 1940 roku (U) Lokalizacja: Zawiercie, ul. Kościuszki 12 (na budynku, w którym mieściła się siedziba organizacji)
 • MP 48/10 - Kwatera wojenna żołnierzy poległych w czasie I i II Wojny Światowej (GW I i II WŚ) Lokalizacja: - Zawiercie, ul. Daszyńskiego, cmentarz parafialny

Ewidencja Miejsc Pamięci: 48/11 - 48/20

 • MP 48/11 - Kwatera wojenna 127 żołnierzy armii autriackiej poległych w czasie I Wojny Światowej w okolicach Zawiercia (mogiły + kopiec usypany z kamieni i tablicą „127”)(GW I WŚ) Lokalizacja: Zawiercie, ul. Daszyńskiego, cmentarz parafialny
 • MP 48/14 - Grób zbiorowy wojenny 5 partyzantów: Nicefora Nowaka, Karola Zukowskiego, Jana Szmala, Wacława Dziedzica i Feliksa Herca poległych w czasie II Wojny Światowej – obelisk zwieńczony orłem (GW II WŚ) Lokalizacja: Zawiercie-Żerkowice, las Kalinówka
 • MP 48/15 - "Krzyż Katyński" (U) Lokalizacja: Zawiercie, ul. Daszyńskiego, cmentarz parafialny

Ewidencja Miejsc Pamięci: 48/21 - 48/30

 • MP 48/21 - Obelisk ku czci robotników huty "Zawiercie" pomordowanych przez niemieckiego okupanta w czasie II Wojny Światowej U) Lokalizacja: Zawiercie, ul. Okólna 10, obok budynku dyrekcji huty "Zawiercie"
 • MP 48/22 - Tablica ku czci poległych w okresie walk o utrwalanie władzy ludowej (U) Lokalizacja: Zawiercie, ul. Kasprowicza 9, Komenda Powiatowa Policji
 • MP 48/23 - Mogiła wojenna Franciszka Plebańczyka poległego 7 września 1939 roku (GW II WŚ) Lokalizacja: Zawiercie, ul. Daszyńskiego, cmentarz parafialny
 • MP 48/24 - Mogiła wojenna Juliana Soczewicy poległego 2 września 1939 roku (GW II WŚ) Lokalizacja: Zawiercie, ul. Daszyńskiego, cmentarz parafialny
 • MP 48/25 - Grób wojenny Stanisława Rodackiego, żołnierza 27 Pułku Piechoty. Ranny w Chełmie, zmarł w Zawierciu 2 października 1920 roku (GW) Lokalizacja: Zawiercie, ul. Daszyńskiego, cmentarz parafialny
 • MP 48/26 - Mogiła wojenna Stefana Raczka poległego 8 września 1939 roku (U) Lokalizacja Zawiercie, ul. Daszyńskiego, cmentarz parafialny
 • MP 48/27 - Grób Kazimierza Wrzeszcza poległego 14 grudnia 1945 roku (G) Lokalizacja: Zawiercie, ul. Daszyńskiego, cmentarz parafialny
 • MP 48/28 - Mogiła Jana Siergiewicza poległego 12 października 1946 roku (G) Lokalizacja: Zawiercie, ul. Daszyńskiego, cmentarz parafialny
 • MP 48/29 - Mogiła wojenna Jana Gajka poległego 6 września 1939 roku (GW II WŚ) Lokalizacja: Zawiercie, ul. Daszyńskiego, cmentarz parafialny
 • MP 48/30 - Mogiła wojenna Józefa Woźniaka poległego 5 września 1939 roku (GW II WŚ) Lokalizacja: Zawiercie, ul. Daszyńskiego, cmentarz parafialny

Ewidencja Miejsc Pamięci: 48/31 - 48/40

 • MP 48/31 - Mogiła Stefana Koska - zginął śmiercią tragiczną 8 grudnia 1945 roku (G) Lokalizacja: Zawiercie, ul. Daszyńskiego, cmentarz parafialny
 • MP 48/32 - Grób Kazimierza Wolskiego, żołnierza Wojska Polskiego - zginął śmiercią tragiczną 15 czerwca 1945 roku (G) Lokalizacja: Zawiercie, ul. Daszyńskiego, cmentarz parafialny
 • MP 48/33 - Grób Kazimierza Grabowskiego zginął śmiercią tragiczną 25 lipca 1945 roku (G) Lokalizacja: Zawiercie, ul. Daszyńskiego, cmentarz parafialny
 • MP 48/34 - Mogiła wojenna nieznanego żołnierza poległego 2 września 1939 roku (GW II WŚ) Lokalizacja: Zawiercie, ul. Daszyńskiego, cmentarz parafialny
 • MP 48/35 - Grób Romana Kowalczyka poległego 14 grudnia 1945 roku (G) Lokalizacja: Zawiercie, ul. Daszyńskiego, cmentarz parafialny
 • MP 48/36 - Mogiła Leonarda Karonia, zginął śmiercią tragiczną 20 maja 1945 roku (G) Lokalizacja: Zawiercie, ul. Daszyńskiego, cmentarz parafialny
 • MP 48/37 - Mogiła Józefa Raka, zginął śmiercią tragiczną 17 grudnia 1945 roku (G) Lokalizacja: Zawiercie, ul. Daszyńskiego, cmentarz parafialny
 • MP 48/38 - Grób Czesława Ducha, żołnierza Wojska Polskiego, zginął w Kozuchowie 16 września 1945 roku (U) Lokalizacja: Zawiercie, ul. Daszyńskiego, cmentarz parafialny
 • MP 48/39 - Mogiła Jerzego Ciszewskiego zginął 15 sierpnia 1945 roku w Gliwicach (G) Lokalizacja: Zawiercie, ul. Daszyńskiego, cmentarz parafialny
 • MP 48/40 - Mogiła zbiorowa wojenna (około 30) nieznanych żołnierzy niemieckich poległych w 1945 roku (GW II WŚ) Lokalizacja: Zawiercie-Kromołów, ul. Żniwna, przy murze cmentarza żydowskiego, od strony południowej

Ewidencja Miejsc Pamięci: 48/41 - 48/51

 • MP 48/41 - Mogiła zbiorowa wojenna (około 30) nieznanych żołnierzy niemieckich poległych w 1945 roku (GW II WŚ) Lokalizacja: Zawiercie, po prawej stronie ul.Paderewskiego, przed Wydrą Zieloną
 • MP 48/42 - Mogiła zbiorowa wojenna (7 lub 9) nieznanych żołnierzy niemieckich poległych w 1945 roku (GW II WŚ) Lokalizacja: Zawiercie-Bzów, w lesie przyległym do ul. Konopnickiej
 • MP 48/43 - Mogiła zbiorowa wojenna 12 nieznanych żołnierzy niemieckich poległych w 1945 roku (GW II WŚ) Lokalizacja: Zawiercie-Blanowice, ul. Gliniana, w lesie, naprzeciw cmentarza komunalnego
 • MP 48/44 - Mogiła zbiorowa wojenna 20 nieznanych żołnierzy niemieckich poległych w 1945 roku (GW II WŚ) Lokalizacja: Zawiercie-Żerkowice, ul. Okiennik, w pobliżu nieruchomości nr 17
 • MP 48/45 - Mogiła wojenna nieznanego żołnierza Armii Czerwonej poległego w 1945 roku (GW II WŚ) Lokalizacja: Zawiercie-Skarżyce, w lesie przy granicy z miejscowością Morsko
 • MP 48/47 - Płyta upamiętniająca miejsce męczeństwa mieszkańców Zawiercia i okolic mordowanych, torturowanych i wywożonych przez Niemców do obozów zagłady w latach 1940-1945 (U) Lokalizacja: Zawiercie, ul. Gen. Sikorskiego
 • MP 48/48 - Mogiła wojenna mieszkańców Zawiercia narodowości żydowskiej zamordowanych przez Niemców w czasie likwidacji getta w sierpniu 1943 r. (GW II WŚ) Lokalizacja: Zawiercie ul. Daszyńskiego, cmentarz żydowski
 • MP 48/50 - Mogiła indywidualna wojenna Bolesława Kropaczka, żołnierza Armii Austriackiej poległego 18 listopada 1914 roku. (GW I WŚ) Lokalizacja: Zawiercie-Kromołów, ul. Karlińska, cmentarz parafialny
 • MP 48/51 - Mogiła zbiorowa wojenna żołnierzy Armii Austriackiej poległych w 1914 roku (GW I WŚ) Lokalizacja: Zawiercie-Kromołów, ul. Karlińska, cmentarz parafialny