Miejsca Pamięci - Gmina Pilica

Z WikiZagłębie


Ewidencja Miejsc Pamięci w gminie Pilica:

Ewidencja Miejsc Pamięci: 77/01 - 77/05

 • MP 77/01 - Tablica upamiętniająca 18 członków Ruchu Oporu ze wsi Złożeniec poległych i pomordowanych w czasie II Wojny Światowej (U) Lokalizacja: Złożeniec, Szkoła Podstawowa
 • MP 77/02 - Tablica upamiętniająca miejsce licznych egzekucji mieszkańców Pilicy i okolicznych wsi dokonanych przez Niemców w latach 1940-1944(U) Lokalizacja: Pilica, pałac
 • MP 77/03 - Tablica upamiętniająca ofiary terroru. 12 stycznia 1945 roku miejscu Niemcy rozstrzelali 11 mieszkańców Pilicy oraz spalili domostwo rodziny Janusa (U) Lokalizacja: Biskupice -Kolonia Polska, posesja Janusa nr 65
 • MP 77/04 - Głaz z tablicą poświęcony 15 ofiarom terroru niemieckiego, zamordowanym w Sierbowicach i okolicznych wsiach w latach 1939-1944 (U) Lokalizacja: Sierbowice
 • MP 77/05 - Głaz z tablicą ku czci: Władysława Bogdala, Jana Grabosia, Franciszka Soboty i Jana Wagi mieszkańców wsi Siadcza zamordowanych przez Niemców podczas pacyfikacji w 1943 roku(U) Lokalizacja: Siadcza, posesja Binkiewicza Nr 8

Ewidencja Miejsc Pamięci: 77/06 - 77/10

 • MP 77/06 - Pomnik ku czci bohaterów Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej z Dobrakowa poległych podczas II Wojny Światowej (U) Lokalizacja: Dobraków, plac kościelny
 • MP 77/07 - Pomnik ku czci żołnierzy Wojska Polskiego poległych 7 września 1939 roku w walce z najeźdźcą niemieckim (U) Lokalizacja: Kleszczowa, obok remizy Ochotniczej Straży Pożarnej
 • MP 77/08 - Tablica upamiętniająca miejsce egzekucji 11 mieszkańców wsi Wierbka przeprowadzonej przez Niemców w styczniu 1943 roku (U) Lokalizacja: Wierbka, Nr 25, (posesja Pana Szoty)
 • MP 77/09 - Cmentarz wojenny poległych w czasie I Wojny Światowej (ponad 4000 poległych)(GW I WŚ) Lokalizacja: Biskupice
 • MP 77/10 - Pomnik ufundowano na pamiątkę odzyskania niepodległości w 1918 roku (U) Lokalizacja: Pilica

Ewidencja Miejsc Pamięci: 77/11 - 77/14

 • MP 77/11 - Głaz w miejscu, na którym odbywały się w czasie II Wojny Światowej egzekucje dokonywane przez Niemców na mieszkańcach: Pilicy, Dobrej, Sławniowa, Cisowej, Biskupic, Zarzecza i Kleszczowej (U) Lokalizacja: Pilica, Plac Mickiewicza, Rynek
 • MP 77/13 - Mogiła wojenna ok. 20 nieznanych osób pochodzenia żydowskiego rozstrzelanych 5 września 1942 roku przez funkcjonariuszy gestapo i żandarmów niemieckich z Miechowa i Pilicy (GW II WŚ) Lokalizacja: Pilica, ul. Piłsudskiego, działka 302
 • MP 77/14 - Pomnik upamiętniający uczestników ruchu oporu i partyzantów z rejonu Szyc, biorących udział w II Wojnie Światowej (U) Lokalizacja: Szyce, ul. Reymonta (przy remizie OSP)