Miejsca Pamięci - Gmina Koziegłowy

Z WikiZagłębie


Ewidencja Miejsc Pamięci w gminie Koziegłowy:

Ewidencja Miejsc Pamięci: 119/01 - 119/05

  • MP 119/01 - Obelisk upamiętniający poległych w 1945 roku żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego: Kazimierza Krzeszcza, Romana Kowalczyka i Stefana Kuska (U) Lokalizacja: Cynków, ul. św. Wawrzyńca  • MP 119/03 - Grób wojenny żołnierza WP szer. Henryka Malicha, poległego w pierwszych dniach września 1939 roku w walkach z najeźdźcą koło wsi Mzyki (GW II WŚ) Lokalizacja: Koziegłowy, cmentarz parafialny


  • MP 119/04 - Mogiła zbiorowa żołnierzy Armii Krajowej: Kazimierza Boreckiego ps. "Szary" i Stanisława Szatana ps. "Polak", zginęli w październiku 1945 roku (GW) Lokalizacja: Koziegłówki, cmentarz parafialny


  • MP 119/05 - Tablica upamiętniająca ofiary pacyfikacji wsi Mysłów, dokonanej przez wojsko niemieckie 3 września 1939 r. Na tablicy umieszczono 22 nazwiska zamordowanych mieszkańców wsi (U) Lokalizacja: Mysłów, ul. Myszkowska, przy przydrożnej kapliczce