Miejsca Pamięci - Gmina Dąbrowa Górnicza

Z WikiZagłębie

Ewidencja Miejsc Pamięci w Dąbrowie Górniczej


Ewidencja Miejsc Pamięci: 11/01 - 11/10

 • MP 11/01 - Płyta upamiętniająca Mariana Adamczyka i Daniela Kajdę. Płyta na miejscu, na którym zginęli (U) Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza, Kopalnia "Paryż" - Usunięto na podstawie stanowiska IPN co charakteru różnych organizacji czy instytucji komunistycznych.
 • MP 11/02 - Pomnik Stanisława Staszica (U) Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza, ul. Legionów Polskich z ul. Górniczą, skwer
 • MP 11/03 - Pomnik upamiętniający miejsce kaźni 10 robotników Huty "Bankowa", którzy pod zarzutem sabotażu przy produkcji zostali przez władze niemieckie skazani na śmierć na szubienicy. Egzekucji dokonano 12 czerwca 1942 roku (U) Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza, ul. ks. Augustynika, między blokami Nr 9 i 11
 • MP 11/04 - Pomnik Tadeusza Kościuszki (U) Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza, ul. T. Kościuszki
 • MP 11/05 - Grób Jana Gołdyna, legionisty I Brygady, kapitana wojsk polskich, zmarłego w 1927 roku (G) Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza, ul. Listopada, cmentarz parafialny
 • MP 11/06 - Grób żołnierzy włoskich poległych w I Wojnie Światowej - pomnik-płyta z nazwiskami poległych w latach 1916-1921 (U) Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza, ul. Listopada, cmentarz parafialny
 • MP 11/07 - Głaz z tablicą upamiętniający górników kopalni "Paryż" zamordowanych przez Niemców w obozie KL Auschwitz-Birkenau w latach 1942-1943 (U) Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza, ul. Króla Jana III Sobieskiego, dyrekcja Huty "Bankowej"
 • MP 11/08 - Mogiły zbiorowe wojenne żołnierzy poległych w I Wojnie Światowej oraz w latach 1919-1921 (GW I WŚ) Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza, ul. Listopada, cmentarz parafialny
 • MP 11/09 - Tablica upamiętniająca męczeńską śmierć 10 robotników Huty "Bankowa" Aresztowani przez gestapo w maju 1942 roku, zginęli 12 czerwca 1942 roku z rąk niemieckich oprawców podczas publicznej egzekucji (U) Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza, ul. Króla Jana III Sobieskiego, dyrekcja Huty "Bankowej"
 • MP 11/10 - Pomnik poświęcony Bohaterom Czerwonych Sztandarów, wzniesiony przez miejscowe społeczeństwo w hołdzie uczestnikom walk o wyzwolenie społeczne i narodowe (U) Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza, Plac Wolności, przed Pałacem Kultury Zagłębia - Usunięto na podstawie Oświadczenia Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa o stanie i statusie rosyjskich miejsc pamięci w Polsce z 13 października 2015 r.

Ewidencja Miejsc Pamięci: 11/11 - 11/20

 • MP 11/11 - Grób Edwarda Miętki (G) Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza, ul. Starocmentarna, cmentarz parafialny
 • MP 11/12 - Pomnik upamiętniający teren byłego cmentarza żydowskiego gminy Dąbrowa Górnicza, Gołonóg i okolice, zniszczonego przez Niemców w czasie II wojny światowej (U) Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza-Mydlice, ul. Ludowa, na wzniesieniu po byłym cmentarzu żydowskim
 • MP 11/13 - Mogiła zbiorowa wojenna 3 działaczy Ruchu Robotniczego zamordowanych przez Niemców 16 listopada 1944 roku (GW II WŚ) Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza-Gołonóg, ul. Kościelna, cmentarz parafialny
 • MP 11/14 - Pomnik wzniesiony dla uczczenia 144 żołnierzy Armii Czerwonej z oddziałów 4 Korpusu Pancernego Gwardii i 59 Armii 1 Frontu Ukraińskiego poległych w walkach z Niemcami o wyzwolenie Dąbrowy Górniczej w styczniu 1945 roku (U, CKMP KT/015) Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza-Gołonóg, Al. Piłsudskiego 72, obok dworca PKP - Usunięto na podstawie Oświadczenia Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa o stanie i statusie rosyjskich miejsc pamięci w Polsce z 13 października 2015 r.
 • MP 11/15 - Grób mjr Romana Piecucha, (pochówek rodzinny)komendanta Armii Ludowej w Dąbrowie Górniczej zamordowanego przez Niemców 28 grudnia 1944 roku (GW II WŚ) Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza-Gołonóg, ul. Kościelna, cmentarz parafialny - Usunięto na podstawie stanowiska IPN co charakteru różnych organizacji czy instytucji komunistycznych.
 • MP 11/16 - Pomnik ku czci żołnierzy Armii Czerwonej 80-tej Lubańskiej Dywizji Piechoty 59 I Frontu Ukraińskiego poległych w walce z Niemcami o wyzwolenie Łośnia (U, CKMP KT/016) Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza-Łosień, u zbiegu ul. Łaskowej i Gołonowskiej - Usunięto na podstawie Oświadczenia Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa o stanie i statusie rosyjskich miejsc pamięci w Polsce z 13 października 2015 r.
 • MP 11/17 - Pomnik ku czci 11 mieszkańców Strzemieszyc poległych w czasie niemieckiej okupacji w dniach od 7 września do 19 listopada 1943 roku na terenie Strzemieszyc (U) Lokalizacja:
 • MP 11/18 - Pomnik upamiętniający żołnierzy Armii Czerwonej z 4 Korpusu Pancernego Gwardii i 59 Armii 1 Frontu Ukraińskiego poległych 20-26 stycznia 1945 roku w walkach z Niemcami o wyzwolenie Dąbrowy Górniczej (U, CKMP KT/020) Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza-Strzemieszyce, ul. Majewskiego - Usunięto na podstawie Oświadczenia Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa o stanie i statusie rosyjskich miejsc pamięci w Polsce z 13 października 2015 r.
 • MP 11/19 - Pomnik ku czci żołnierzy Armii Czerwonej poległych podczas wyzwalania Ząbkowic (U, CKMP KT/026) Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza-Ząbkowice, ul. Zwycięstwa, za kinem "Uciecha" w niewielkim parku - Usunięto na podstawie Oświadczenia Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa o stanie i statusie rosyjskich miejsc pamięci w Polsce z 13 października 2015 r.
 • MP 11/20 - Pomnik żołnierzy Armii Czerwonej (U) Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza-Ząbkowice, ul. Górzysta - Usunięto na podstawie Oświadczenia Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa o stanie i statusie rosyjskich miejsc pamięci w Polsce z 13 października 2015 r.

Ewidencja Miejsc Pamięci: 11/21 - 11/30

 • MP 11/21 - Pomnik wzniesiony dla upamiętnienia 165 żołnierzy Armii Czerwonej z 285 Dywizji Piechoty 21 Armii I Frontu Ukraińskiego (U, CKMP KT/023) Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza-Ujejsce, ul. Broniewskiego - Usunięto na podstawie Oświadczenia Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa o stanie i statusie rosyjskich miejsc pamięci w Polsce z 13 października 2015 r.
 • MP 11/22 - Obelisk upamiętniający 70-rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę (U) Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza-Strzemieszyce, u zbiegu ul. Sosnowej z ul. Majewskiego
 • MP 11/23 - Tablica upamiętniająca Lecha Piwowara (pochówek rodzinny), poetę, żołnierza Wojska Polskiego, jeńca obozu Starobielska (U) Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza, ul. Starocmentarna, cmentarz parafialny
 • MP 11/24 - Grób Adama Piwowara (pochówek rodzinny), geologa, zesłańca politycznego do Archangielska, legionisty, I Prezydenta Dąbrowy Górniczej, profesora Szkoły Górniczo-Hutniczej (G) Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza, ul. Starocmentarna, cmentarz parafialny
 • MP 11/25 - Tablica upamiętniająca Jakuba Kleina, współzałożyciela i dyrektora Dąbrowskiego Przemysłu Drucianego w Dąbrowie Górniczej. Tablica odsłonięta w 50-rocznicę wybuchu II wojny światowej (U) Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza, ul. Chopina 72
 • MP 11/26 - Tablica upamiętniająca Karola Adamieckiego, wybitnego inżyniera, uczonego i społecznika, twórcę nauki organizacji i kierowania (U) Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza, ul. Kościuszki 25, Urząd Miejski, wewnątrz
 • MP 11/27 - Tablica upamiętniająca Żydów z getta w Strzemieszycach, które powstało w kwietniu 1942 roku, a zostało zlikwidowane w 1943 roku (U) Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza-Strzemieszyce Wielkie, u zbiegu ul. Gruszczyńskiego z ul. Towarową
 • MP 11/28 - Mogiła zbiorowa wojenna żołnierzy Armii Czerwonej poległych w walce z hitlerowcami o wyzwolenie Dąbrowy Górniczej w 1945 roku (GW, CKMP KT/024) Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza-Ząbkowice, ul. Górzysta, cmentarz parafialny
 • MP 11/29 - Pomnik ku czci żołnierzy Armii Czerwonej poległych podczas wyzwalania Strzemieszyc w 1945 roku (U, CKMP KT/021) Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza-Strzemieszyce Małe, ul. Majewskiego, skwer koło Kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa - Usunięto na podstawie Oświadczenia Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa o stanie i statusie rosyjskich miejsc pamięci w Polsce z 13 października 2015 r.
 • MP 11/30 - Pomnik upamiętniający 33 partyzantów oddziału Armii Krajowej o nazwie "Reduta Ordona" rozstrzelanych 7 września 1943 roku (U) Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza-Strzemieszyce, u zbiegu ul. Strzemieszyckiej z ul. Rudną

Ewidencja Miejsc Pamięci: 11/31 - 11/40

 • MP 11/31 - Pomnik upamiętniający 16 mieszkańców Ząbkowic, którzy zostali rozstrzelani przez Niemców 4 stycznia 1945 roku (U) Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza-Ząbkowice, u zbiegu ul. Związku Orła Białego z ul. Hutniczą
 • MP 11/32 - Pomnik wzniesiony ku czci poległych za wolność i demokrację (U) Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza-Ząbkowice, ul.Szosowa, park miejski
 • MP 11/33 - Pomnik upamiętniający powieszenie 11 Polaków w publicznej egzekucji dokonanej przez Niemców w dniu 26 listopada 1943 roku (U) Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza-Strzemieszyce, ul. Ofiar Katynia 118
 • MP 11/34 - Pomnik poświęcony działaczom Związku Orła Białego (U) Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza-Korzeniec ul. M.Konopnickiej 39; posesja Zofii i Stanisława Bocianowskich
 • MP 11/35 - Pomnik poświęcony członkom Związku Orła Białego (U) Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza, ul. Perla 10; teren byłej kopalni "Paryż"
 • MP 11/36 - Obelisk upamiętniający X-tą rocznicę wymarszu oddziałów legionowych z Dąbrowy Górniczej do Krakowa (U) Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza, ul. Legionów Polskich 69, skwer naprzeciw I pawilonu Zespołu Szkół Zawodowych
 • MP 11/37 - Pomnik upamiętniający 100 lecie działalności Szkoły Górniczej im. Stanisława Staszica zwanej "Sztygarką" (U) Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza, ul. Legionów Polskich 69, dziedziniec Zespołu Szkół Zawodowych
 • MP 11/38 - Obelisk upamiętniający Mieczysława Hejczyka i Franciszka Pilarczyka poległych w walce 6 marca 1925 roku (U) Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza, ul. Chopina 3
 • MP 11/39 - Tablica upamiętniająca Eugeniusza Furmana, górnika kopalni "Paryż" zamordowanego w walce z reakcją 8 listopada 1918 roku (U) Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza, budynek dawnej RESURSY
 • MP 11/40 - Tablica upamiętniająca nadanie Zespołowi Szkół Zawodowych im. Karola Adamieckiego (1866-1933) wybitnego naukowca z dziedziny ekonomii i organizacji pracy (U) Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza, ul. Józefa Piłsudskiego 5, Zespół Szkół Ekonomicznych im. Karola Adamieckiego

Ewidencja Miejsc Pamięci: 11/41 - 11/50

 • MP 11/41 - Tablica upamiętniająca Mieczysława Herejczyka i Franciszka Pilarczyka członków ZMK poległych w 1925 r. w walce z granatową policją (U) Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza, Pałac Kultury Zagłębia, hol główny
 • MP 11/42 - Tablica upamiętniająca Stanisława Krzynówkę, więźnia Berezy Kartuskiej, zamordowanego przez Niemców we wrześniu 1943 roku (U) Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza, ul. T. Kościuszki 3
 • MP 11/43 - Tablica upamiętniająca jubileusz 90-lecia (1900-1990) otwarcia I żeńskiej szkoły w Dąbrowie Górniczej im. Emilii Zawidzkiej (1861-1927)(U) Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza, ul. 3 Maja 10
 • MP 11/45 - Tablica upamiętniająca nadanie Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 9 im. Marii Konopnickiej (1841-1910) (U) Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza, ul. M.Konopnickiej 36, Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 9, wewnątrz
 • MP 11/46 - Tablica upamiętniająca nadanie Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 9 im. Marii Konopnickiej i wręczenie jej sztandaru (U) Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza, ul. M.Konopnickiej 36, Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 9, wewnątrz
 • MP 11/47 - Tablica upamiętniająca nadanie Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 9 im. Marii Konopnickiej (U) Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza, ul. M.Konopnickiej 36, Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 9, wewnątrz
 • MP 11/48 - Tablica upamiętnia Marię Konopnicką patronkę Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 9 Tablica odsłonięta w 150 rocznicę jej urodzin (U) Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza, ul. M.Konopnickiej 36, Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 9, wewnątrz
 • MP 11/49 - Tablica upamiętniająca otwarcie Szkoły Powszechnej Nr 5 im. Marii Konopnickiej (U) Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza, ul. M.Konopnickiej 36, Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 9, wewnątrz
 • MP 11/50 - Tablica upamiętniająca Józefa Podymę, żołnierza Ruchu Oporu, rozstrzelanego 21 stycznia 1945 roku(U) Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza, ul. E. Orzeszkowej 1

Ewidencja Miejsc Pamięci: 11/51 - 11/60

 • MP 11/51 - Tablica upamiętniająca marszałka Polski Józefa Piłsudskiego (U) Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza-Strzemieszyce Wielkie, Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, główne wejście
 • MP 11/52 - Tablica upamiętniająca odzyskanie w 1918 roku niepodległości przez Polskę (U) Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza-Strzemieszyce Wielkie, Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, główne wejście
 • MP 11/53 - Tablica poświęcona Królowej Jadwidze w 500-tną rocznicę zwycięstwa pod Grunwaldem w 1410 roku (U) Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza, ul. Królowej Jadwigi 17, Kościół p.w. Matki Boskiej Anielskiej
 • MP 11/54 - Tablica upamiętniająca księdza Piotra Skargę dla uczczenia 300 letniej rocznicy jego śmierci (U) Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza, ul. Królowej Jadwigi 17, Kościół p.w. Matki Boskiej Anielskiej
 • MP 11/55 - Tablica upamiętniająca harcerzy poległych w latach 1914-1920 w walce o niepodległość Polski (U) Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza, ul. Królowej Jadwigi 17, Kościół p.w. Matki Boskiej Anielskiej, główne wejście
 • MP 11/56 - Tablica upamiętniająca Jana Hempla, naczelnika górnictwa w Królestwie Polskim, inicjatora budowy kościoła p.w. Matki Boskiej Anielskiej. Zmarł w 19 stycznia 1886 roku (U) Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza, ul. Królowej Jadwigi 17, Kościół p.w. Matki Boskiej Anielskiej, główne wejście
 • MP 11/57 - Tablica upamiętniająca dąbrowskich harcerzy poległych i zamordowanych przez hitlerowskiego okupanta w czasie II wojny światowej 1939-1945 (U) Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza, ul. Królowej Jadwigi 17, Kościół p.w. Matki Boskiej Anielskiej, główne wejście
 • MP 11/58 - Tablica upamiętniająca Jana Kilińskiego (U) Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza, ul. Królowej Jadwigi 17, Kościół p.w. Matki Boskiej Anielskiej, główne wejście
 • MP 11/59 - Tablica upamiętniająca nauczycieli i wychowanków Szkoły Górniczej i Hutniczej im. Stanisława Staszica poległych za wolność Ojczyzny i tych którzy zginęli na posterunku pracy (U) Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza, ul. Legionów Polskich 69, Muzeum Miejskie "Sztygarka"
 • MP 11/60 - Tablica upamiętniająca Adama Piwowara (1874-1939) wychowanka i nauczyciela Szkoły Górniczej i Hutniczej im. Stanisława Staszica, I Prezydenta Dąbrowy Górniczej (U) Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza, ul. Legionów Polskich 69, Muzeum Miejskie "Sztygarka", pawilon I

Ewidencja Miejsc Pamięci: 11/61 - 11/70

 • MP 11/61 - Tablica upamiętniająca Tadeusza Kościuszkę (U) Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza-Gołonóg, ul. Kościelna 20, kościół p.w. św. Antoniego, główne wejście
 • MP 11/62 - Tablica poświęcona biskupowi krakowskiemu Andrzejowi Załuskiemu fundatorowi budowy wieży kościelnej (U) Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza-Gołonóg, ul. Kościelna 20, kościół p.w. św. Antoniego, główne wejście
 • MP 11/63 - Tablica poświęcona erygowaniu parafii p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny i św. Andrzeja Apostoła przez biskupa krakowskiego Andrzeja Trzebickiego (U) Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza-Gołonóg, ul. Kościelna 20, kościół p.w. św. Antoniego, główne wejście
 • MP 11/64 - Tablica upamiętniająca Edwarda Salwę, Henryka Kanwiszczera i Bronisława Kmiecika zamordowanych przez niemieckiego okupanta 22 stycznia 1945 roku (U) Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza, ul. 3 Maja 42, Urząd Miejski
 • MP 11/65 - Tablica upamiętniająca 10 mieszkańców Dąbrowy Górniczej zamordowanych przez Niemców (przez powieszenie w zbiorowej egzekucji) 12 czerwca 1942 roku (U) Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza, ul. Króla Jana Sobieskiego 2b, Huta "Bankowa", portiernia strona południowa
 • MP 11/66 - Tablica upamiętniająca księdza Grzegorza Augustynika, pomysłodawcę i budowniczego Kościoła p.w. Matki Boskiej Anielskiej (U) Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza, ul. Jadwigi 17, kościół p.w. Matki Boskiej Anielskiej, prawy filar od głównego wejścia
 • MP 11/67 - Tablica upamiętniająca powstanie Szkoły Górniczej "Sztygarka" (U) Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza, ul. Legionów Polskich 69, Muzeum Miejskie "Sztygarka"
 • MP 11/68 - Tablica upamiętniająca Wincentego Choroszewskiego, naczelnika górnictwa, prezesa komitetu i protektora budowy kościoła p.w. Matki Boskiej Anielskiej. Zmarł 18 stycznia 1901 roku (U) Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza, ul. Jadwigi 17, kościół p.w. Matki Boskiej Anielskiej, kruchta, strona prawa
 • MP 11/69 - Tablica upamiętniająca Juliana Polcera (U) Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza, ul. Jadwigi 17, kościół p.w. Matki Boskiej Anielskiej
 • MP 11/70 - Kwatera grobów wybitniejszych Dąbrowian, w tym kilku prezydentów (U) Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza, ul. 11 Listopada, cmentarz parafialny

Ewidencja Miejsc Pamięci: 11/71 - 11/80

 • MP 11/71 - Krzyż upamiętniający rozpoczęcie budowy Huty "Bankowa" (U) Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza, u zbiegu ul. Żeromskiego z ul. Króla Jana III Sobieskiego, skwer
 • MP 11/72 - Grób Emilii Zawidzkiej, założycielki pierwszej polskiej szkoły żeńskiej w Dąbrowie Górniczej (G) Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza, ul. 11 Listopada, cmentarz parafialny
 • MP 11/73 - Tabliczka upamiętniająca księdza Jerzego Popiełuszkę, oraz tragiczne wydarzenia związane ze strajkiem w dniach 28-29 sierpnia 1980 roku oraz pacyfikację Huty "Katowice" w grudniu 1981 roku w okresie stanu wojennego (U) Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza-Gołonóg, kościół p.w. św. Antoniego
 • MP 11/74 - "Dolinka Katyńska" poświęcona m.in. pomordowanym w Katyniu, księdzu Jerzemu Popiełuszce i o.Maksymilianowi `Kolbe (U) Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza-Strzemieszyce Duże, ul. Myśliwska, cmentarz
 • MP 11/75 - Miejsce upamiętniające społeczne dążenie do odzyskania niepodległości Polski (U) Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza-Strzemieszyce, cmentarz parafialny
 • MP 11/76 - Głaz kamienny upamiętniający śmierć lotnika Ludwika Idzikowskiego 13 lipca 1929 roku (U) Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza-Tucznawa skrzyżowanie ul. Idzikowskiego z ul. Królewską
 • MP 11/77 - Dwie tablice pamiątkowe: 1. upamiętniająca żołnierzy Wojska Polskiego z Ząbkowic walczących pod wodzą Józefa Piłsudskiego poległych w latach 1918-1920, 2. upamiętniająca mieszkańców Ząbkowic poległych w czasie II wojny światowej (U) Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza-Ząbkowice, ul. Władysława Sikorskiego 55, kościół p.w. Zesłania Ducha Świętego
 • MP 11/78 - Zespół dwóch pomników: 1. Za utrwalenie w wierze i miłości do Boga i Ojczyzny, 2. Żołnierzom podziemia, bohaterom i obrońcom Ojczyzny, patriotom Ziemi Zagłębiowskiej (U)Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza - Strzemieszyce, ul. Myśliwska, cmentarz parafialny
 • MP 11/79 - Kamień z tablicą upamiętniającą poetę Zygmunta Różyckiego (U) Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza - Łęka
 • MP 11/80 - Tablica upamiętniająca harcerzy ze Strzemieszyc poległych w walce z niemieckim okupantem i zamordowanych w obozach koncentracyjnych w czasie II wojny światowej (U) Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza - Strzemieszyce Wielkie, ul. Majewskiego, Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Ewidencja Miejsc Pamięci: 11/81 - 11/84

 • MP 11/81 - Tablica upamiętniająca dr Jana Antoniego Ziembę wychowawcę i nauczyciela młodzieży w Państwowej Szkole Górniczo-Hutniczej, działacza społeczno-kulturalnego, miłośnika i historyka, badacza przeszłości Dąbrowy Górniczej i Zagłębia Dąbrowskiego (U) Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza, ul. Legionów Polskich 69, Muzeum Miejskie Sztygarka
 • MP 11/82 - Tablica upamiętniająca 38 górników KWK Reden, którzy zginęli w wyniku pożaru w nocy z 20 na 21 września 1923 roku (U) Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza, Park im. Gen. Hallera, Hala Widowiskowo Sportowa Centrum
 • MP 11/83 - Tablica upamiętniająca podharcmistrza Wincentego Bernasika, twórcę dąbrowskiego hymnu harcerskiego, komendanta 39 ZDH, poetę, zamordowanego przez Niemców w Auschwitz (U) Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza, ul. Królowej Jadwigi 8, Hufiec ZHP
 • MP 11/84 - Tablica upamiętniająca policjantów z Zagłębia Dąbrowskiego zamordowanych wiosną 1940 roku przez funkcjonariuszy NKWD (U) Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza, ul. Królowej Jadwigi, Kościół p.w. Matki Boskiej Anielskiej

Źródło: http://www.katowice.uw.gov.pl/mp/dabrowa_gornicza.html