Miejsca Pamięci - Gmina Będzin

Z WikiZagłębie
Miejsca Pamięci w Będzinie (autor: Dariusz Majchrzak)

Ewidencja Miejsc Pamięci w Będzinie

Ewidencja Miejsc Pamięci: 01/01 - 01/10

  • MP 01/05 - Tablica upamiętniająca księdza prałata Mieczysława Zawadzkiego, który dnia 8 września 1939 roku w czasie pożaru podpalonej przez Niemców synagogi uratował życie Żydom dając im schronienie w kościele (U) Lokalizacja: Będzin, Kościół p.w. Świętej Trójcy (elewacja zewnętrzna)
  • MP 01/07 - Tablica upamiętniająca członków PPR, uczestników ruchu oporu, którzy ponieśli śmierć z rąk okupanta w latach 1939-1945 (U) Lokalizacja: Będzin, ul. Sączewskiego 23 (elewacja budynku sądu)
  • MP 01/09 - Tablica upamiętniająca 40 niewinnych obywateli Będzina narodowości żydowskiej i polskiej zamordowanych przez hitlerowców 9 września 1939 roku za rzekome podpalenie synagogi w Będzinie (U) Lokalizacja: Będzin, ul.Sączewskiego, budynek Banku GBG
  • MP 01/10 - Tablica upamiętniająca szer. Edwarda Janosa ps. "Kali", partyzanta Zagłębiowskiej Brygady GL-PPS/AL, poległego za Ojczyznę 19 grudnia 1943 roku (U) Lokalizacja: Będzin, Pałac Mieroszewskich,(mur przy głównej bramie do zespołu pałacowo-parkowego)

Ewidencja Miejsc Pamięci: 01/11 - 01/20

Ewidencja Miejsc Pamięci: 01/21 - 01/30

Ewidencja Miejsc Pamięci: 01/31 - 01/32


Miejsca Pamięci nie ujęte w oficjalnej ewidencji

(zobacz także: Ewidencja Miejsc Pamięci w Zagłębiu Dąbrowskim)