Miejsca Pamięci - Gmina Łazy

Z WikiZagłębie


Ewidencja Miejsc Pamięci w gminie Łazy:

Ewidencja Miejsc Pamięci: 20/01 - 20/10

  • MP 20/01 - Grób Nieznanego Żołnierza - symbol wszystkich poległych na polach bitew II Wojny Światowej (U) Lokalizacja: Łazy, cmentarz parafialny


  • MP 20/02 - Pomnik upamiętniający miejsce walki z niemieckim okupantem przez oddział partyzancki GL w dniu 16 czerwca 1944 roku (U) Lokalizacja: Grabowa (Błojec), obok lasu


  • MP 20/03 - Tablica upamiętniająca śmierć członków KPP zamordowanych przez Niemców w latach II Wojny Światowej (U) Lokalizacja: Łazy (Centrum), ul. Kościuszki 5, Dom Kultury "Kolejarz"
  • MP 20/06 - Cmentarz wojenny żołnierzy austriackich i niemieckich z okresu I Wojny Światowej. Obelisk i kamienie z krzyżami upamiętniające miejsce, gdzie w okresie międzywojennym odbywały się manifestacje (GW I WŚ) Lokalizacja: Łazy, ul.Konstytucji 3 Maja, las  • MP 20/08 - Grób Gabriela Taszyckiego, generała województwa krakowskiego w Powstaniu Kościuszkowskim, prawnika, prezesa sądu wojskowego (G) Lokalizacja: Chruszczobród, plac kościelny


  • MP 20/09 - Mogiła wojenna nieznanego żołnierza niemieckiego poległego w 1945 roku (GW II WŚ) Lokalizacja: Hutki-Kanki, w lesie, przy czerwonym szlaku


  • MP 20/10 - Zbiorowa mogiła wojenna nieznanych żołnierzy niemieckich poległych w 1945 roku (GW II WŚ) Lokalizacja: Łazy, sołectwo Turza-Kądzielów, w obrębie działki leśnej porośniętej drzewami i krzewami - własność Pana Jerzego Dziwosza