Międzyszkolny Zespół Pieśni i Tańca "Zagłębie"

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Międzyszkolny Zespół Pieśni i Tańca "Zagłębie" - zespół folklorystyczny, działający w Dąbrowie Górniczej w latach 1956 - 1990.

Odznaka Zespołu Pieśni i Tańca "Zagłębie"

(artykuł w opracowaniu)

Spis treści

Historia Zespołu

Lata 1956-1966

"Słowo O Międzyszkolnym Zespole Pieśni i Tańca przy Technikum Górniczym w Dąbrowie Górniczej"


"Jednym z aktywniejszych środowisk w dziale organizacji zajęć pozalekcyjnych od pierwszych lat powojennych było Technikum Górnicze im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej zwane popularnie dąbrowską "Sztygarką". W tej zasłużonej dla resortu górnictwa i energetyki szkole, najstarsze tradycje posiada zespół teatralny zorganizowany w roku 1949 roku przez mgr Jana Ziembę. W latach następnych powstają dalsze zespoły artystyczne oraz koła naukowe. Wraz z ilościowym wzrostem kół i zespołów rozwijają się również nieznane jeszcze gdzie indziej nowe formy pracy pozalekcyjnej. To wszystko sprawiło, że w pierwszych latach pięćdziesiątych osiągnięcia Technikum Górniczego w Dąbrowie Górniczej w rozwoju pracy świetlicowej stały się wzorem dla innych szkół. W celu podniesienia poziomu zajęć pozalekcyjnych w innych szkołach górniczych na terenie Zagłębia oraz wypracowania dalszych wzorcowych form pracy, w roku 1956 przy Technikum Górniczym w Dąbrowie Górniczej został zorganizowany zespół międzyszkolny, którego kierownictwo objęła mgr Krystyna Imiołek.

W roku 1958 z uwagi na duży napływ młodzieży z innych szkół, siedziba zespołu z Technikum została przeniesiona do Pałacu Kultury Zagłębia, co stworzyło korzystniejsze warunki lokalowe i pozwoliło na pełniejszy rozwój zespołu. Od tego czasu praca zespołu konsoliduje się, a od roku 1959 tj. od objęcia kierownictwa przez doświadczonego pedagoga mgr Tadeusza Szymaszka, nabiera coraz większego rozmachu. W roku 1960 Zespół Międzyszkolny przyjął nazwę "Zagłębie", a tym samym wzrósł jeszcze bardziej w swe rodzime środowisko. Biorąc udział w licznych przeglądach i pokazach Zespół osiągał zawsze czołowe lokaty zarówno na szczeblu rejonowym, wojewódzkim jak i centralnym. W ciągu dotychczasowej dziesięcioletniej działalności zespół dał ponad 300 występów. Oprócz występów na terenie Śląska i Zagłębia podziwiano go także i w innych regionach Polski. Widział ten zespół Szczecin, Koszalin, Rzeszów, Łańcut, Brzozów, Mielec, Dębica, Sącz, Słupsk, Bytów, Kościerzyna i Szczecinek, widziało go również wiele innych miast i osiedli naszego kraju, albowiem każdego roku w miesiącach wakacyjnych młodzież wyjeżdża na obozy artystyczno-wypoczynkowe.

Oprócz wypoczynku na obozach członkowie zespołu pokazują swój dorobek, poznają coraz to inne regiony naszego kraju oraz opracowują nowy repertuar. Zespół kilkakrotnie występował w Polskim Radiu, między innymi w 1963 roku dla Polonii zagranicznej. Ponadto w roku 1964 zespół występował dwukrotnie w Telewizji: z okazji IV Zjazdu PZPR oraz w programie "Przy sobocie po robocie". Repertuar MZPiT "Zagłębie" jest bardzo bogaty. Opiera się on nie tylko na folklorze górniczym i zagłębiowskim, ale w równej mierze i na folklorze innych regionów. Warto przytoczyć pozycje najbardziej godne uwagi. W 1959 roku wystawiony został na objazd po Rzeszowszczyźnie program "Od Czeladzi do Będzina" w opracowaniu muzycznym Franciszka i Kazimierza Wilkoszewskich, z choreografią Pawła Bartscha i Krystyny Mikutowej a w reżyserii Mariana Mikuty. W roku 1960 w reżyserii Mieczysława Daszewskiego wystawiono widowisko Włodzimierza Graba "Kasztelan Króla Kazimierza" oparte na fabule zagłębiowskiej legendy górniczej. W latach 1961-1962 wystawiono w reżyserii Marii Kopeć "Starą Baśń". Od roku 1963 zapoczątkowanego "Krakowskim Weselem" w reżyserii Pawła Bartscha, zespół opracował kolejno dalsze widowiska regionalne uwzględniające region Śląska, Zagłębia, Rzeszowszczyzny, Lubelszczyzny, Mazowsza i Kaszub. Do cenniejszych widowisk ostatniego okresu należy "Dyngus na Mazowszu" oraz najnowsze widowisko "Lubelskie wita wyzwolenie". Podkreślić należy, że stroje do widowisk szyte są systemem gospodarczym we własnej pracowni pod kierunkiem Haliny Czerwińskiej, przy wydatnej pomocy młodzieży i stąd też przy niewielkich nakładach finansowych Zespół Pieśni i Tańca "Zagłębie" szczyci się pokaźną ilością posiadanych strojów. Ważną rolę użytkową w działalności zespołu spełnia także sekcja plastyczna, która pod kierunkiem Zygmunta Aniołkiewicza poza rozwijaniem zainteresowań plastycznych młodzieży, opracowuje projekty strojów oraz wykonuje dekoracje i rekwizyty. W czym tkwią źródła sukcesów i osiągnięć Międzyszkolnego Zespołu Pieśni i Tańca "Zagłębie"? Przede wszystkim w zbiorowej współpracy kadry kierowniczej oraz w harmonijnym i kolektywnym działaniu instruktorów i młodzieży. Praca ofiarnej kadry w osobach kierownika - mgr Tadeusza Szymaszka, kierownika artystycznego i choreografa - Pawła Bartscha, wytrawnych i zasłużonych muzyków - braci Franciszka i Kazimierza Wilkoszewskich oraz Marii Zagrodzkiej, Marii Kopeć, mgr inż. Leszka Rozmusa i Zygmunta Aniołkiewicza może być wzorem dla innych zespołów tego typu. Na podkreślenie zasługuje fakt, że od 1960 roku w składzie kadry artystycznej nie zaszły żadne zmiany, doszedł jedynie w roku 1964 mgr inż. Leszek Rozmus, w związku z organizacją nowej sekcji estradowej. I to jest chyba rękojmią stabilizacji pracy i niezmiennie wysokiego poziomu artystycznego.

Dodać wypada, że Międzyszkolny Zespół Pieśni i Tańca "Zagłębie" jest jednym z nielicznych zespołów szkolnych, utrzymujących wysoki poziom artystyczny w ciągu całego roku. Dzieje się to dzięki planowej, systematycznej, jakby wskazówkami zegara odmierzanej, rytmicznej pracy oraz dużej liczbie młodzieży garnącej się do pracy w zespole. Pomimo pewnej fluktuacji młodzieży, co w pracy zespołów szkolnych jest zjawiskiem nieuniknionym, w Międzyszkolnym Zespole Pieśni i Tańca "Zagłębie" corocznie pozostaje we wszystkich sekcjach mocny trzon skupiający wieloletnich członków zespołu. Szczególnie korzystnie przejawia się to w balecie, do którego np. od dziesięciu lat, czyli od początku założenia zespołu należy Henryka Herman-Szymańska, od siedmiu lat Janusz Dworak, a od sześciu lat Anna Szymaszek, Małgorzata Krzaczyńska, Irena Domagała, Janusz Sledzik i inni - ongiś uczennice i uczniowie, dziś nauczyciele, studenci i pracownicy różnych instytucji. Po skończeniu szkoły, nie odeszli gdzie indziej, gdyż związała ich praca w zespole, którą, tak jak i sam zespół pokochali. I oni właśnie służą przykładem i wzorem dla młodszych koleżanek i kolegów z ław szkolnych. Wszyscy starsi członkowie zespołu czynnie pracują w samorządzie, który rozwija wszechstronną działalność obejmującą nie tylko zagadnienia związane z należytym przygotowaniem repertuaru, ale także organizuje dla członków zespołu pomoc koleżeńską w nauce oraz rozszerza różne formy pracy kulturalno-towarzyskiej w istniejącym przy zespole klubie "Węgielek". Klub "Węgielek" skupia starszych członków zespołu oraz tych wszystkich, którzy z różnych powodów nie mogąc już występować na scenie, nadal czują się członkami zespołu i starają się mu dopomóc w różny sposób. Międzyszkolny Zespół Pieśni i Tańca "Zagłębie" jest członkiem Związku Teatrów Amatorskich i brał czynny udział w pokazach Wojewódzkiej Sceny Amatorskiej."

Opracował: Włodzimierz Grab. Źródło: Program otwarcia Amatorskiej Sceny Zagłębia

Lata 1966-1990

Kadra Zespołu

Członkowie Zespołu

LP IMIĘ I NAZWISKO LATA SEKCJA LP IMIĘ I NAZWISKO LATA SEKCJA
1 Henryk Bebak 19??-19?? ? 46 Marek Karnecki 19??-19?? ?
2 ?? ?? 1956-1990 ? 47 ?? ?? 1956-1990 ?
3 ?? ?? 1956-1990 ? 48 ?? ?? 1956-1990 ?
4 ?? ?? 1956-1990 ? 49 ?? ?? 1956-1990 ?
5 ?? ?? 1956-1990 ? 50 ?? ?? 1956-1990 ?
6 ?? ?? 1956-1990 ? 51 ?? ?? 1956-1990 ?
7 ?? ?? 1956-1990 ? 52 ?? ?? 1956-1990 ?
8 ?? ?? 1956-1990 ? 53 ?? ?? 1956-1990 ?
9 ?? ?? 1956-1990 ? 54 ?? ?? 1956-1990 ?
10 ?? ?? 1956-1990 ? 55 ?? ?? 1956-1990 ?
11 ?? ?? 1956-1990 ? 56 ?? ?? 1956-1990 ?
12 ?? ?? 1956-1990 ? 57 ?? ?? 1956-1990 ?
13 ?? ?? 1956-1990 ? 58 ?? ?? 1956-1990 ?
14 ?? ?? 1956-1990 ? 59 ?? ?? 1956-1990 ?
15 ?? ?? 1956-1990 ? 60 ?? ?? 1956-1990 ?
16 ?? ?? 1956-1990 ? 61 ?? ?? 1956-1990 ?
17 ?? ?? 1956-1990 ? 62 ?? ?? 1956-1990 ?
18 ?? ?? 1956-1990 ? 63 ?? ?? 1956-1990 ?
19 ?? ?? 1956-1990 ? 64 ?? ?? 1956-1990 ?
20 ?? ?? 1956-1990 ? 65 ?? ?? 1956-1990 ?
21 ?? ?? 1956-1990 ? 66 ?? ?? 1956-1990 ?
22 ?? ?? 1956-1990 ? 67 ?? ?? 1956-1990 ?
23 ?? ?? 1956-1990 ? 68 ?? ?? 1956-1990 ?
24 ?? ?? 1956-1990 ? 69 ?? ?? 1956-1990 ?
25 ?? ?? 1956-1990 ? 70 ?? ?? 1956-1990 ?
26 ?? ?? 1956-1990 ? 71 ?? ?? 1956-1990 ?
27 ?? ?? 1956-1990 ? 72 ?? ?? 1956-1990 ?
28 ?? ?? 1956-1990 ? 73 ?? ?? 1956-1990 ?
29 ?? ?? 1956-1990 ? 74 ?? ?? 1956-1990 ?
30 ?? ?? 1956-1990 ? 75 ?? ?? 1956-1990 ?
31 ?? ?? 1956-1990 ? 76 ?? ?? 1956-1990 ?
32 ?? ?? 1956-1990 ? 77 ?? ?? 1956-1990 ?
33 ?? ?? 1956-1990 ? 78 ?? ?? 1956-1990 ?
34 ?? ?? 1956-1990 ? 79 ?? ?? 1956-1990 ?
35 ?? ?? 1956-1990 ? 80 ?? ?? 1956-1990 ?
36 ?? ?? 1956-1990 ? 81 ?? ?? 1956-1990 ?
37 ?? ?? 1956-1990 ? 82 ?? ?? 1956-1990 ?
38 ?? ?? 1956-1990 ? 83 ?? ?? 1956-1990 ?
39 ?? ?? 1956-1990 ? 84 ?? ?? 1956-1990 ?
40 ?? ?? 1956-1990 ? 85 ?? ?? 1956-1990 ?
41 ?? ?? 1956-1990 ? 86 ?? ?? 1956-1990 ?
42 ?? ?? 1956-1990 ? 87 ?? ?? 1956-1990 ?
43 ?? ?? 1956-1990 ? 88 ?? ?? 1956-1990 ?
44 ?? ?? 1956-1990 ? 89 ?? ?? 1956-1990 ?
45 ?? ?? 1956-1990 ? 90 ?? ?? 1956-1990 ?

Galeria


Spotkania po latach

23 czerwca 2014

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego