Menadżer Zagłębia

Z WikiZagłębie
Nr 01/2013 (22-04-2013)

Menadżer Zagłębia Nowe Zagłębie - Czasopismo społeczno-kulturalne

Wydawca: MiB Partnerzy. Kształcenie i Doradztwo. Tychy