Marian Wiśniewski

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Zagłębiowskie Biogramy
???
???
Imię i nazwisko  ???
Data urodzenia ??????
Data śmierci ???
Zawód Lekarz

WIŚNIEWSKI MARIAN

Urodził się 8 września 1899 r. w Dęblinie. Szkołę średnią ukończył w Żytomierzu, a studia medyczne w Kijowie w 1916 r. Podczas I wojny światowej był lekarzem wojskowym. W 1921 r. podjął pracę w Czeladzi, gdzie pracował do końca życia, ~. do 3 sierpnia 1963 r., z przerwą w czasie okupacji, kiedy to przebywał w Warszawie. Tam był m.in. dyrektorem Szpitala Skarbowców. Aresztowany przez okupanta osadzony na Pawiaku. Brał udział w powstaniu war- szawskim. W 1945 r. powrócił do Cze- ladzi. Tu powtórnie objął stanowisko ordynatora Oddziału Wewnętrznego, które pełnił wcześniej w okresie międzywojennym. Był wówczas również kierownikiem przychodni Pf?eciwgruźliczej. Był inicjatorem i współbudowniczym nowego szpitala w Czeladzi, który został oddany do użytku w 1958 r. Został dyrektorem tego szpitala i ordynatorem Oddziału Wewnętrznego. Wraz z drem Stani- sławem Jamo współorganizował Liceum Pielęgniarskie w Czeladzi. Był aktywnym członkiem Towarzystwa Lekarskiego Zagłębia Dąbrowskiego, a następnie założycielem i współ- organizatorem Koła Polskiego Towa- rzystwa Lekarskiego w Czeladzi. Był cenionym lekarzem i zasłużonym dla Czeladzi. W 1963 r. jego imieniem nazwano Szpital Miejski w Czeladzi.

Opracowała ANNA HORZELSKA- MATYJA wspólnie z E.KOCOTEM.

Źródło: Emilian Kocot "Lekarze Zagłębia Dąbrowskiego - Wstęp do słownika biograficznego" (zamieszczone na Wiki Zagłębie za zgodą autora)

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego