Marian Marczak

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Doc. dr Marian Marczak (2 VI 1930 – 28 V 2006) – związany z Sosnowcem-Pogonią wybitny geochemik. Współinicjator powołania Uniwersytetu Śląskiego, organizator Wydziału Nauk o Ziemi [1-4].

W latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku początkowo studiował teologię w Poznaniu. Na rzecz studiów filozoficznych w Warszawie porzuca seminarium, jednakże staranie o przyjęcie w poczet studentów kończy się fiaskiem. Studia chemiczne ukończył w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach [5].

Krzewiona w trakcie studiów idea powołania uczelni akademickiej nie doczekała się rychłej realizacji, bowiem Uniwersytet Śląski powołano do życia dekadę później. Doc. dr Marian Marczak kierował badaniami Zakładu Chemii Środowiska Instytutu Biochemii i Mikrobiologii, stanowiącego jednostkę Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska [5].

Wydział Nauki o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego swoją działalność rozpoczął w budynku Szkoły Górniczej przy ulicy Szkolnej. Na początku roku akademickiego 1974/1975 wyodrębniono grupę studentów, dla których przygotowano program zapewniający specjalizację z zakresu geologii. Dziekanem organizującym podwaliny Wydziału był doc. dr Marian Marczak [1, 4, 5].

Przed ponad czterdziestoma laty wyodrębniono Wydział Nauk o Ziemi. W początkowym okresie rozwoju Wydziału kluczową rolę odegrał zespół badawczy Zakładu Geochemii, którego fundament stanowiła grupa doc. dr. Mariana Marczaka, piastującego wówczas godność Dziekana [1-5].

Z inicjatywy doc. dr. Mariana Marczaka powstał Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Autor cenionych prac naukowych oraz skryptów z zakresu geochemii i geologii [5].

Podejmowane w latach 2019-2020, z inicjatyw Stowarzyszenia Sosnowiczanie z Karolem Winiarskim oraz Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego, działania na rzecz godnego upamiętnienia w przestrzeni publicznej doc. dr. Mariana Marczaka nie spotkały się z akceptacją zarówno ze strony Władz Miasta, jak też Uniwersytetu Śląskiego [6].


Bibliografia

1. M. Śmiałek, Z. Studencki. Sosnowieckie ABC. T. VII. Wyd. I. Muzeum w Sosnowcu. Sosnowiec 2008.

2. A. Barciak, A.T. Jankowski (red.). Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje. T. I. Wyd. I. Muzeum w Sosnowcu. Sosnowiec 2016.

3. A. Barciak, A.T. Jankowski (red.). Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje. T. II. Wyd. I. Muzeum w Sosnowcu. Sosnowiec 2016.

4. H. Rechowicz (red.). Sosnowiec. Zarys rozwoju miasta. Wyd. I. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa, Kraków 1977.

5. J.[T.] Hołaj-Krzak. Docent Doktor Marian Marczak. „Puls Dzielnicy” MOPS Sosnowiec 3, 2014. URL: https://mopssosnowiec.pl/programy-i-projekty/gfx/files/f7765790201f58b130aaeb0f09f61e71.pdf. Dostęp: 21 VII 2021.

6. J.T. Hołaj-Krzak. Docent Doktor Marian Marczak. URL: https://sosnowiec.online/docent-doktor-marian-marczak. Dostęp: 21 VII 2021.

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego