Maria Pulinowa

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Zagłębiowskie Biogramy
Maria Pulinowa
Maria Pulinowa
Imię i nazwisko Maria Pulinowa
Data i miejsce urodzenia 17 sierpnia 1938
Lwów
Data i miejsce śmierci 24 listopada 2015
Sosnowiec
Miejsce spoczynku polska geograf, specjalizująca się w geomorfologii, metodyk nauczania geografii, doktor habilitowana.
Zawód {{{zawód}}}

prof. Maria Zofia Pulinowa (z domu Mokrzycka)

Urodziła się w 1938 r. we Lwowie. W 1945 r. zamieszkała w Krakowie, gdzie ukończyła szkołę podstawową oraz Liceum Pedagogiczne. W 1957 r. rozpoczęła studia geograficzne na Wydziale Geograficzno-Biologicznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Na podstawie pracy z zagadnień morfogenezy osuwisk w Beskidzie Sądeckim w 1961 r. otrzymała dyplom magistra geografii.

Po ukończeniu studiów i po zamążpójściu za geografa Mariana Pulinę, zamieszkała w Wojcieszowie. Tam oprócz badań nad osuwiskami sudeckimi pracowała jako nauczycielka geografii. W 1966 r. przeniosła się do Wrocławia, gdzie przez rok uczyła geografii w IX Liceum Ogólnokształcącym. Po otrzymaniu stypendium doktoranckiego w Instytucie Geografii PAN w Warszawie, w 1967 r. rozpoczęła studia doktoranckie, których zakończeniem była praca pt. "Osuwiska w środowisku sztucznym i naturalnym". Tytuł doktora nauk geograficznych otrzymała w 1972 r.

W latach 1971-1975 Maria Z. Pulinowa była zatrudniona w Centralnym Ośrodku Projektowo-Badawczym Górnictwa Odkrywkowego POLTEGOR we Wrocławiu na stanowisku adiunkta, biorąc udział w pracach nad systemem informatycznym złóż węgla brunatnego. W latach 1975-1976 zatrudniona była na stanowisku adiunkta w Instytucie Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych we Wrocławiu. Kierowała tam kursami doskonalenia nauczycieli geografii.

W 1976 r., po przeniesieniu się wraz z mężem Marianem do Sosnowca, objęła kierownictwo Pracowni Dydaktyki Geografii na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Będąc adiunktem łączyła pracę dydaktyczną z badaniami naukowymi z zakresu geomorfologii. W 1989 r. na podstawie oceny dorobku naukowego, przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pt. "Rzeźba Gór Stołowych" i przeprowadzonego kolokwium, Rada Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego nadała Jej tytuł doktora habilitowanego nauk przyrodniczych w zakresie geografii. Od 1991 r. do chwili obecnej prof. UŚ dr hab. Maria Z. Pulinowa pełni obowiązki kierownika Zakładu Dydaktyki Geografii.

W życiu zawodowym przejawiała zainteresowanie dwoma symbolami: Ziemią i Człowiekiem. Kiedy po studiach wraz z małżonkiem Marianem Puliną rozpoczęła "wędrówkę szlakami górskimi" Tatr, Beskidów, Sudetów oraz terenów wyżynnych Półwyspu Bałkańskiego i Masywu Czeskiego, na długie lata związała się z geomorfologią obszarów górskich. W tej dziedzinie uzyskała doktorat oraz habilitację. W tym okresie w polu Jej zainteresowań zdecydowanie przeważała ZIEMIA. W latach 1990-1992 Maria Z. Pulinowa była członkiem Komitetu Nauk Geograficznych PAN. Jest też jedną z osób, które starały się o utworzenie w Górach Stołowych parku narodowego. Po jego powstaniu, od 1994 r. została członkiem Rady Naukowej Parku Narodowego Gór Stołowych a także członkiem Komisji Planu Ochrony Parku.

Otrzymała szereg nagród i wyróżnień: Medal Komisji Edukacji Narodowej (1999 r.), Medal Polskiego Towarzystwa Geograficznego (2002 r.) oraz zespołowa nagroda J.M. Rektora Uniwersytetu Śląskiego za osiągnięcia w pracy dydaktycznej (2005 r.). W 2002 r. została odznaczona przez prezydenta Sosnowca medalem "Zasłużony dla Miasta Sosnowca".

Biogram oprcował: Piotr Dudała

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego