Marek Karnecki

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Zagłębiowskie Biogramy
Marek Karnecki
Marek Karnecki
Imię i nazwisko Marek Karnecki
Data i miejsce urodzenia 25 marca 1944
Dąbrowa Górnicza
Zawód Urzędnik, działacz społeczny

Marek Karnecki

Urodził się 25 marca 1944 roku w Dąbrowie Górniczej. Dzieciństwo i wczesną młodość spędził w Dąbrowie na Redenie. Tam też ukończył Szkołę Podstawową nr 6 na ulicy Wojska Polskiego. Edukację szkolną znakomicie uzupełnił kilkuletnim uczestnictwem w Międzyszkolnym Zespole Pieśni i Tańca „Zagłębie” przy Technikum Górniczym, który działał pod dyrekcją Tadeusz Szymaszka w Pałacu Kultury Zagłębia. Początkowo uczęszczał na zajęcia baletu a następnie po utworzeniu młodzieżowego Zespołu Muzycznego brał aktywny udział w zagłębiowskim życiu szkolnym i kulturalnym.

Następnie przez pięć lat kontynuował naukę w Technikum Hutniczo – Mechanicznym w Sosnowcu, które ukończył w 1963 roku. W roku 1965 ukończył 2 letnie Studium Nauczycielskie w Katowicach a następnie rozpoczął studia pedagogiczne W czasie studiów był działaczem Zrzeszenia Studentów Polskich, pełniąc m. innymi funkcje Przewodniczącego Rady Okręgowej ZSP w Katowicach. Był współtwórcą utworzenia Śląskiej Rady Okręgowej ZSP. Był także pomysłodawcą i organizatorem wielu studenckich przedsięwzięć takich jak Regionalny Klub Studencki „Beanus”w Sosnowcu dla studentów mieszkających w tym mieście a dojeżdżających na zajęcia do innych miast (w tym czasie w Sosnowcu nie było jeszcze uczelni wyższej). Działał w Radach społecznych Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Śląskiego reprezentując tam interesy środowiska studenckiego.

Był działaczem w organach samorządowych i administracyjnych – m .innymi Radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach. Po przeniesieniu się do Warszawy został pracownikiem centralnej administracji państwowej. W Ministerstwie Kultury i Sztuki pełnił funkcję Dyrektora Gabinetu Ministra oraz Dyrektora Generalnego

Następnie był Doradcą Prezesa Rady Ministrów, a po utworzeniu Służby Cywilnej współtworzył Urząd Służby Cywilnej gdzie pracował jako Dyrektor Sekretariatu Szefa Służby Cywilnej. Jest członkiem Ogólnopolskiej Komisji Historycznej ZSP . Obecnie na emeryturze.

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego