Małe miasta województwa małopolskiego w okresie transformacji systemowej

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Biblioteka Zagłębiaka
Małe miasta województwa małopolskiego.jpg
Tytuł Małe miasta województwa małopolskiego w okresie transformacji systemowej
Rok wydania 2004
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej - Kraków
Liczba stron 92 + 12 stron map i wykresów
Format 172x240 mm
Autor
Autor Agnieszka Kwiatek-Sołtys

Informacje:

Autor: Agnieszka Kwiatek-Sołtys

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej - Kraków

Miejsce i rok wydania: Kraków, 2004

Liczba stron: 92 + 12 stron map i wykresów

Oprawa: miękka

ISBN 83-7271-304-9

Opis:

Studium stanowi próbę wyjścia poza klasyczne ujęcia badania funkcji miast stosowane powszechnie w geografii osadnictwa w latach poprzednich. Autorka rozpatruje przemiany funkcjonalne małych miast w szerokim kontekście procesów demograficznych i przeobrażeń na rynku pracy. Przedstawia ciekawą analizę problematyki małych miast małopolskich, ginących nieco "w cieniu” Krakowa i innych dużych miast regionu. Rozważania uzupełnione są licznymi zestawieniami tabelarycznymi, barwnymi mapami i wykresami. Obejmuje obejmuje swoim zasięgiem wschodnią część Zagłębia Dąbrowskiego wchodzącą w skład województwa małopolskiego - powiat olkuski (Olkusz, Wolbrom, Bukowno)

Spis treści:

strona 5 • Od autorki

strona 7 • Wprowadzenie

strona 7 • Cel i zakres pracy

strona 9 • Problematyka małych miast w literaturze

strona 16 • Małe miasta w sieci osadniczej województwa małopolskiego

strona 16 • Uwarunkowania geograficzne rozwoju małych miast

strona 17 • Geneza małych miast

strona 18 • Miejska sieć osadnicza województwa

strona 22 • Małe miasta w strukturze przestrzennej miejskiej sieci osadniczej

strona 25 • Przemiany demograficzne małych miast województwa małopolskiego w latach 1975-2002

strona 25 • Dynamika zmian

strona 29 • Typy rozwoju demograficznego. Przyrost naturalny i migracyjny

strona 37 • Struktura wieku ludności

strona 41 • Czynniki aktywizacji małych miast województwa małopolskiego

strona 41 • Uwarunkowania aktywizacji gospodarczej małych miast . Rola wykształcenia mieszkańców.

strona 44 • Liczba podmiotów gospodarczych i jej zmiany

strona 50 • Struktura wielkościowa i rodzajowa działalności gospodarczej

strona 53 • Struktura własnościowa podmiotów gospodarczych

strona 55 • Podmioty gospodarcze w przestrzeni miejskiej

strona 56 • Wpływ indywidualnej działalności gospodarczej na życie miast

strona 56 • Rola samorządów lokalnych

strona 57 • Struktura budżetów gminnych

strona 59 • Rynek pracy w małych miastach województwa małopolskiego

strona 59 • Lokalne rynki pracy

strona 60 • Procesy prywatyzacyjne w gospodarce małych miast

strona 61 • Struktura rynku pracy

strona 63 • Miejsce rolnictwa w strukturze miejskich rynków pracy

strona 65 • Bezrobocie

strona 67 • Przemiany małych miast województwa małopolskiego w okresie transformacji

strona 67 • Zmiany w poziomie zagospodarowania miast

strona 72 • Nowe uwarunkowania rozwoju miast

strona 78 • Poziom przekształceń społeczno-gospodarczych małych miast w przekroju 2002 roku

strona 79 • Podsumowanie

strona 79 • Abstract

strona 83 • Bibliografia

strona 91 • Spis tabel

strona 91 • Spis rycin

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego