Liga Morska i Rzeczna w Sosnowcu

Z WikiZagłębie
Wycinek prasowy z 15 maja 1928 roku


Liga Morska i Rzeczna - powstała 27 kwietnia 1924 roku na bazie organizacji społecznej o nazwie Liga Żeglugi Polskiej.

Miała na celu propagowanie wśród polskiego społeczeństwa idei rozwoju gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Sosnowiecki Oddział tej organizacji powstał w styczniu 1928 roku. Swoje obiekty posiadał na terenie Niwki i Jęzora.

W 1930 roku, na mocy uchwały III Walnego Zjazdu Delegatów LMiR (który miał miejsce w dniach 25–27 października), nastąpiła zmiana nazwy na Liga Morska i Kolonialna (LMK).