Liga Morska i Kolonialna - Oddział Sosnowiec-Pogoń

Z WikiZagłębie
Odznaka LMiK
Wycinek prasowy (KZI 020 20.01.1937)
Wycinek prasowy (KZI 136 20.05.1937)

Liga Morska i Kolonialna - Oddział Sosnowiec-Pogoń

Oddział powstał 8 marca 1936 roku. Jego siedziba znajdowała się przy ul. Żeromskiego 5 (na II piętrze) i była czynna codziennie od godz. 16.00 do 17.30.

Wpisowe dla Członków Rzeczywistych (w 1936) wynosiło 1 zł., a składka miesięczna także 1 zł. W ramach składki członkowie otrzymywali miesięcznik "Morze".

Wpisowe dla Członków Wspierających (w 1936) wynosiło 1 zł., a składka miesięczna 0,5 zł. W ramach składki członkowie otrzymywali czasopismo "Polska na morzu".