Legenda Zagłębia (Wyd. II)

Z WikiZagłębie
Biblioteka Zagłębiaka
Legenda Zagłębia (Wyd. II).jpg
Tytuł Legenda Zagłębia (Wyd. II)
Rok wydania 1971
Miejsce wydania Katowice
Wydawca "Śląsk"
Liczba stron 372
Autor
Autor Jan Pierzchała

Informacje:

Autor: Jan Pierzchała

Wydawca: "Śląsk"

Miejsce i rok wydania: Katowice, 1971

Ilość stron: 372

Opis:

Wznowienie „Legendy Zagłębia" jest znacznie zmienione, uzupełnione i wzbogacone w stosunku do pierwszego wydania książki z roku 1962. zarówno w zakresie treści, jak i doboru ilustracji. Dotyczy to szczególnie rozdziałów o tradycjach twórczości ludowej, historycznych związkach z całości) ziem polskich, okresie kapitalistycznym regionu, wreszcie o dorobku w Polsce Ludowej.

Jak wszystkie książki z cyklu „Polska Ziemia Ludzie", opowiada o krajobrazie i historii, legendach i obyczajach, o pracy i walce, o rozwoju regionu zagłębiowskiego, ucisku pod obcym panowaniem i perspektywach dzisiejszych.

„Legenda Zagłębia” obejmuje obszar od Brynicy i Przemszy po Jurę Krakowsko-Częstochowską. Do specyfiki książki należy ogromne bogactwo faktów i ciekawostek, położenie nacisku na łączność Zagłębia ze Śląskiem oraz przedstawienie z rzadkim znawstwem regionalnych tradycji kulturalno-literackich. mających niejednokrotnie znaczenie ogólnopolskie.

Spis treści:

strona 07 •

strona 11 •

strona 16 •

strona 29 •