Lech Piotr Gębicki

Z WikiZagłębie

Płk prof. dr med. Lech Piotr Gębicki (1927 - 1997)

Urodzony w Sosnowcu Sielcu w 1927 roku. Pochodził z rodziny nauczycielskiej. W okresie okupacji uczył się na tajnych kompletach, pracował a jednocześnie jako podchorąży AK pod pseudonimem "Wir" był łącznikiem Inspektoratu Sosnowieckiego AK oddelegowanym do Sądu Specjalnego Okręgu Śląskiego Armii Krajowej.

Po zakończeniu wojny obronił konspiracyjną maturę w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica i rozpoczął studia medyczne na Uniwersytecie Poznańskim.

Od końca lat 40-tych związany był z wojskową służbą medyczną i był jednym z pierwszych pracowników naukowych Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, z którą związał się do końca życia będąc ordynatorem jednej z jej Klinik. Miał na swoim koncie wiele prac naukowych i wiele osiągnięć badawczych. Posiadał tytuł Profesora i doktora nauk medycznych oraz wojskowy stopień pułkownika.

Zmarł w Łodzi 17 października 1997 roku i został pochowany (22.10.1997) w tym mieście na cmentarzu wojskowym św. Jerzego w asyście kompani sztandarowej podchorążych WAM która oddała nad jego mogiłą salwę honorową.