Las Zagórski

Z WikiZagłębie

Las Zagórski to obszar leśny o powierzchni 425 ha, położony w sosnowieckiej dzielnicy Zagórze oraz Kazimierz, graniczący z dzielnicą Czarne Morze; Drugi największy obszar leśny na terenie miasta; Las zarządzany przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Siewierz. Las stanowi pozostałość dawnej puszczy zwanej Pakosznica. Tereny lasu od strony wschodniej przechodzą w sposób ciągły w Park Kuronia, a granicę stanowi ulica Kazimierzowska i staw Smug; Od strony południowej las graniczy z użytkiem ekologicznym Podmokłe Łąki i Zapadliska w Zagórzu. Podmokłe tereny lasu stanowią zlewnię przepływającego przez niego cieku o nazwie Rów Mortimerowski.

Przez teren lasu przebiega rowerowy szlak turystyczny: Szlak Rowerowy Lasu Zagórskiego, łączący Park Kępa i Park Kuronia.

Na terenie lasu znajdują się bunkry z czasów II wojny światowej, wchodzące w skład linii umocnień B2 wybudowanej przez Niemców w drugiej połowie 1944 roku. Linia składała się z dwóch ciągów okopów, przebiegających z północnego wschodu na południowy zachód, odsuniętych od siebie na odległość około 500 metrów i połączonych krótkimi liniami łącznikowymi. Transzeje wyposażone były w gęsto rozmieszczone stanowiska strzeleckie oraz betonowe schrony o typie kochbunker. Z biegiem lat zatarł się dawny przebieg okopów, a wiele bunkrów zostało zniszczonych, przemieszczonych lub zwyczajnie rozpadło się ze starości, ale wciąż w obrębie Lasu Zagórskiego, pozostało wiele obiektów linii umocnień B3.

Na terenie lasu znajdują się także liczne zapadliska wypełnione wodą – pozostałości po zlikwidowanych szybach kopalnianych.