LZS Strzemieszyce Małe

Z WikiZagłębie

Klub Sportowy LZS istniejący w Strzemieszycach Małych od końca lat 50-tych do początku lat 60-tych. Jego kontynuatorem był Promień Strzemieszyce Małe zgłoszony do rozgrywek w 1974 roku, istniejący przy Rolniczej Spółdzielni Pracowniczej Promień.