Kurier Zachodni-Iskra

Z WikiZagłębie

Kurier Zachodni – Iskra, według zapisu oryginalnego Kurjer Zachodni – Iskra

Dziennik polityczny, gospodarczy i literacki ukazujący się w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1926 - 1939.

Historia tego czasopismo jest jednak znacznie dłuższa gdyż ukazywało się ono już wcześniej, w latach (1910 - 1926) pod nazwą "Iskra". Zmiana nazwy dziennika na Kurjer Zachodni – Iskra nastąpiła od nr 204 z 1926 roku.

Gazetę kolportowano w powiecie będzińskim, zawierciańskim, olkuskim i dodatkowo pewną ilość poza regionem, w okręgu katowickim. Nakład wynosił w 1927 r. 5,4 tys. (w niedziele i święta 10 tys.), w 1931 r. ok. 7 tys., w 1937 r. 5 tys. egzemplarzy.

  • Adres Redakcji: Sosnowiec, ul. Piłsudskiego 4, skr. poczt. 62, tel. 61 064 (r. 1939)
  • Administracja; Sosnowiec, Piłsudskiego 24, tel. 61 073 (r. 1939)
  • Redaktor Naczelny przyjmował w godzinach: 11.00 - 13.00 i 16.00 - 17.00 (r. 1939)

Redaktorzy Naczelni

Oddziały (wg. stanu na sierpień 1939)