Kopalnia "Jakub" (Sosnowiec-Milowice)

Z WikiZagłębie

Kopalnia "Jakub" - kopalnia węgla kamiennego uruchomiona w Milowicach (od 1915 roku dzielnicy Sosnowca), która była eksploatowana w latach 1901-1908.

Historia

Kopalnia "Jakub" została uruchomiona w 1901 roku na polu górniczym dzierżawionym od Towarzystwa Kopalń i Zakładów Hutniczych Sosnowieckich. Pierwszym dzierżawcą kopalni był Marceli Sternicki, a od 1904 roku kopalnię dzierżawił do jej zamknięcia w 1908 roku K. Płodowski.

Wydobycie

Kopalnia "Jakub" w 1904 roku wydobyła 18107 ton węgla, w 1905 roku wydobyła 15925 ton węgla. Maksymalna produkcja kopalni przypadła na rok 1906 i wyniosła 25113 ton węgla.

Galeria

Bibliografia


--Grzegorz Onyszko