Kopalnia "Jadwiga" (Sosnowiec-Niwka)

Z WikiZagłębie

Kopalnia "Jadwiga" - kopalnia węgla kamiennego w Niwce (od 1953 roku dzielnica Sosnowca), która była eksploatowana w latach 1907-1922. Od 1917 roku kopalnia nosiła nazwę "Jadwiga-II".

Historia

Kopalnia "Jadwiga" została uruchomiona w 1907, na polu górniczym dzierżawionycm od Towarzystwa Kopalń i Zakładów Hutniczych Sosnowieckich. Dzierżawcą od 1906 roku był ziemianin Stanisław Modzelewski, który w roku 1915 przekazał ją swojemu synowi Włodzimierzowi Modzelewskiemu. W 1921 roku, pojawia się współdzierżawca którym był J. Chełmicki. W tym samym roku kopalnia zatrudniała 444 robotników. Natomiast w roku 1922 Włodzimierz Modzelewski występuje jako jedyny dzierżawca. Kopalnia zostaje zamknięta z końcem roku 1922.

Wydobycie

Kopalnia w 1919 roku wydobyła 48352 ton węgla, w 1921 roku wydobyła 64301 ton węgla, a w 1922 roku jej produkcja spadła do 34142 tony węgla.

Galeria

Bibliografia


--Grzegorz Onyszko