Kopalnia "Hieronim" (Dąbrowa Górnicza)

Z WikiZagłębie

Kopalnia "Hieronim" - kopalnia węgla kamiennego znajdująca się w Dąbrowie Górniczej, była eksploatowana (z przerwami) w latach 1834-1924

Historia

Kopalnia "Hieronim" została założona w 1834 roku decyzją Banku Polskiego (została nazwana na cześć Hieronima Łabęckiego). Wobec kryzysu, który doprowadził do załamania koniunktury na produkcję cynku i stali w pobliskich hutach rządowych, w 1850 roku kopalnia "Heronim" została zatopiona.

Kopalnia ponownie została uruchomiona w 1864 roku przez państwowe władze górnicze . W tym 1867 roku została połączona z kopalnią "Szuman" (założoną w 1864 roku). Pomysł ponownego uruchomienia powstał w momencie, gdy gwałtownie wzrosło zapotrzebowanie na węgiel (popyt wywołało przejście włókiennictwa łódzkiego oraz cukrownictwa wielkopolskiego na opał węglowy, a dostarczenie węgla stało się możliwe dzięki połączeniom kolejowym). Kopalnie w roku 1870 zostają zatopione wskutek naporu wód gruntowych.

W 1876 roku kopalnie przejmuje podobnie jak i inne pobliskie zakłady rządowe Towarzystwo Francusko - Włoskie Dąbrowskich Kopalń Węgla. Które następnie w 1881 roku ponownie uruchamia kopalnię i prowadzi wydobycie do roku 1885.

Po raz ostatni kopalnię uruchamiają w 1916 roku jej dzierżawcy Jan Winnicki i Aleksander Skiba. Kopalnia była przez nich eksploatowana do 1924 roku na polach górniczych dzierżawionych od Towarzystwa Francusko - Włoskiego Dąbrowskich Kopalń Węgla (które mieściły się w obrębie dzisiejszych ulic Jaworskiejj i Wolskiej). W roku 1921 kopalnia zatrudniała 84 robotników, a sztygarem odpowiedzialnym był jeden z dzierżawców: Aleksander Skiba.

Wydobycie

Kopalnia "Hieronim" w 1868 roku wydobyła 4tys. ton węgla. Swoją produkcję maksymalną osiągnęła w 1922 roku, kiedy to wydobyto 16193 tony węgla.

Galeria

Bibliografia


--Grzegorz Onyszko