Kopalnia "Halina" (Sosnowiec-Niwka)

Z WikiZagłębie

Kopalnia "Halina" - kopalnia węgla kamiennego w Niwce (od 1953 roku dzielnica Sosnowca), która była eksploatowana w latach 1915-1930.

Historia

Kopalnia "Halina" została uruchomiona w 1915 roku na polu górniczym dzierżawionym od Towarzystwa Kopalń i Zakładów Hutniczych Sosnowieckich. Była eksploatowana przez spółkę (a wśród dzierżawców byli: A. Modzelewski, inż. W. Filipczyński, M. Wolny) do roku 1930. W 1921 roku kopalnia zatrudniała 384 robotników, a sztygarem odpowiedzialnym był Modzelewski.

Wydobycie

Maksymalna produkcja kopalni przypadła na rok 1928 i wyniosła 84449 ton węgla.

Galeria

Bibliografia


--Grzegorz Onyszko