Kopalnia "Feliks" (Sosnowiec-Ostrowy Górnicze (dawniej Niemce))

Z WikiZagłębie

Kopalnia "Feliks" - kopalnia węgla kamiennego w Ostrowach Górniczych (dawniej Niemcach), (od roku 1975 dzielnicy Sosnowca), eksploatowaną (z przerwami) w latach 1814-1925.

Historia

Kopalnia założona w 1814 roku przez hrabiego Feliksa Łubieńskiego jako kopalnia odkrywkowa. W 1817 roku kopalnia została przejęta prze skarb Królestwa Polskiego. W 1823 wybito szyb głębinowy. Na skutek pożaru już w następnym roku ją zlikwidowano, a do wydobywania węgla przystąpiono w innym miejscu wsi. Nowa kopalnia otrzymała tę samą nazwę - "Feliks". Eksploatowano tu węgiel do 1841 roku, kiedy to pod ziemią wybuchł groźny pożar, bardzo trudny do opanowania. W akcji ratowniczej, prowadzonej pod osobistym kierownictwem naczelnika Kopalń Zachodniego Okręgu inż. Józefa Cieszkowskiego. Śmierć poniosło trzech górników. Po pożarze wznowiono na krótko wydobycie, po czym w 1843 roku rząd unieruchomił kopalnię.

Była nieczynna m.in. w latach 1843-1856. W 1857 roku rząd wydzierżawił kopalnię na potrzeby Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. Wznowiono wydobycie, lecz już w 1861 roku, po pożarze podziemnym, zakład zatopiono. W 1874 roku nieczynną kopalnię wydzierżawiło Warszawskie Towarzystwo Kopalń Węgla i Zakładów Hutniczych, które uruchomiło jako kopalnię głębinową "Feliks-I" z szybami "Leopold" i "Gustaw", zatopioną w 1886 roku. W roku 1877 uruchomiono drugą kopalnię "Feliks-II" która była czynna do roku 1910, w które rozpoczęto eksploatację pokładu Reden - tj. pokładu 510. Ponownie eksploatowano kopalnię "Feliks" w latach 1921-1925

Wydobycie

W roku 1840 kopalnia wydobyła 13 tys. ton węgla, w roku 1900 kopalnia "Feliks-II" wydobyła 131400 ton węgla. W roku 1922 produkcja kopalni "Feliks" wyniosła 23960 ton węgla.

Galeria

Bibliografia


Grzegorz Onyszko