Komitet Rozwoju Zagłębia

Z WikiZagłębie

Komitet Rozwoju Zagłębia - stowarzyszenie działające na terenie Zagłębia. Celem stowarzyszenia jest m.in.:

- Stworzenie ośrodka promocji Zagłębia Dąbrowskiego w województwie, w kraju oraz poza granicami RP

- Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy Zagłębia Dąbrowskiego, w tym rozwój przedsiębiorczości.

- Prowadzenie działalności edukacyjnej i oświatowej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją społeczną.

- Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Zagłębia Dąbrowskiego.

Stowarzyszenie od 1998 roku organizuje konkurs promujący ludzi pracujących na rzecz regionu "Menadżer Zagłębia"