Kombinat Przemysłu Kabli „Polkabel”

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Kombinat Przemysłu Kabli „Polkabel” - utworzony został w resorcie przemysłu maszynowego 1 stycznia 1970, a wydzielono go w ramach Zjednoczenia Przemysłu Kabli i Sprzętu Elektrotechnicznego.

Polkabel Będzin - Kalendarz na rok 1976

W skład kombinatu wchodziły zakłady:

 1. Krakowska Fabryka Kabli w Krakowie (K-1),
 2. Bydgoska Fabryka Kabli im. gen. K. Świerczewskiego w Bydgoszczy (K-2),
 3. Fabryka Kabli im. M. Buczka w Ożarowie Mazowieckim (K-3),
 4. Fabryka Przewodów Energetycznych w Będzinie (K-4),
 5. Śląska Fabryka Kabli w Czechowicach-Dziedzicach (K-5),
 6. Fabryka Przewodów Nawojowych w Legnicy (K-14)
 7. Fabryka Kabli „Załom” w Szczecinie (K-15),
 8. Zakłady Wytwórcze Osprzętu Kablowego w Ełku (K-25, do czerwca 1970)
 9. Zakłady Wytwórcze Sprzętu Sieciowego w Kostuchnie (do 1973),
 10. Biuro Sprzedaży Kabli i Przewodów „Centrokabel” w Bytomiu.
 11. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Kablowego Kablosprzęt w Ożarowie wraz z Zakładem Doświadczalnym.
 12. Zakład Maszyn Kablowych w Krakowie (od 1974 roku)

Jako zakład wiodący została wyznaczona Krakowska Fabryka Kabli, a dyrektorem kombinatu został mgr inż. J. Hrynkiewicz, dotychczasowy dyrektor tej fabryki. Celem funkcjonowania kombinatu było integrowanie działań wchodzących w jego skład jednostek organizacyjnych. Jednostki organizacyjne podporządkowane kombinatowi posiadały osobowość prawną, realizowały zadania w oparciu o plany i przyznane środki. Zwierzchni nadzór sprawował minister przemysłu maszynowego poprzez Zjednoczenie Przemysłu Kabli i Sprzętu Elektrotechnicznego. Kombinat przejął część uprawnień ze Zjednoczenia i Ministerstwa. Zobowiązany był również do prowadzenia badań nad możliwościami i kierunkami eksportu, ustalania cen za dostawy międzyzakładowe, zawierania centralnie z bankiem umów kredytowych. W dniu 7 lipca 1972 roku zapadła decyzja w sprawie rozwoju przemysłu kablowego w latach 1972-1978. Jednak już na przełomie lat 1975/1976 nastąpiło przerwanie integracji przemysłu kablowego. Część zakładów podporządkowano Ministerstwu Przemysłu Maszyn Ciężkich i Rolniczych, część pozostawiono w strukturach Ministerstwa Przemysłu Maszynowego. Wraz z rozdzieleniem zakładów nastąpiło rozwiązanie Kombinatu Przemysłu Kablowego „Polkabel”, a w następstwie także likwidacja na kilka lat Zjednoczenia Przemysłu Kabli i Sprzętu Elektrotechnicznego. W Zjednoczeniu Przemysłu Maszyn i Urządzeń Energetycznych „Megat”, podporządkowanemu Ministerstwu Przemysłu Maszyn Ciężkich i Rolniczych, znalazły się:

 1. Krakowska Fabryka Kabli w Krakowie,
 2. Bydgoska Fabryka Kabli w Bydgoszczy,
 3. Fabryka Kabli Ożarów Mazowiecki,
 4. Fabryka Przewodów Energetycznych w Będzinie,
 5. Zakład Maszyn Kablowych w Krakowie,
 6. Biuro Sprzedaży Kabli i Przewodów Centrokabel w Bytomiu,
 7. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Kablosprzęt w Ożarowie,
 8. Biuro Projektowo-Technologiczne Przemysłu Kablowego Biprokabel w Bydgoszczy.

Natomiast w Zjednoczeniu Przemysłu Maszyn i Aparatów Elektrycznych „Ema” podporządkowanemu Ministerstwu Przemysłu Maszynowego znalazły się zakłady:

 1. Fabryka Kabli Załom w Szczecinie, wraz z Oddziałem w Człuchowie,
 2. Śląska Fabryka Kabli w Czechowicach-Dziedzicach,
 3. Fabryka Przewodów Nawojowych w Legnicy.

Bibliografia

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
 • Projekt realizuje
 • Herb Zagłębia Dąbrowskiego