Koleje piaskowe Kopalni "Hrabia Renard"

Z WikiZagłębie
(Foto: Grzegorz Onyszko)

Koleje piaskowe Kopalni "Hrabia Renard" (później Sosnowiec) służyły kopalni do przewozu piasku z wyrobisk piaskowych do stacji zamułkowych gdzie wysypywano piasek na mostach zsypowych. Kopalnia "Hrabia Renard" posiadała linię piaskową normalnotorową i wąskotorową.

Historia

Obiekty techniczne

  • Wiadukty
  • Mosty
  • Nastawnie
  • Mosty zsypowe
  • Lokomotywownie

Galeria

Bibliografia