Kościół p.w. św. Tomasza z Canterbury w Będzinie

Z WikiZagłębie
Kościół p.w. św. Tomasza z Canterbury w Będzinie
Miejscowość xxx (gm. xxx)
Wyznanie katolickie
Kościół rzymskokatolicki


Kościół p.w. św. Tomasza z Canterbury w Będzinie - znajduje się na terenie cmentarza w Będzinie na Górze Zamkowej, postawiony na miejsce dawnego drewnianego około r. 1834 przy pomocy hr. Edwarda Raczyńskiego, który w owym czasie działał w Zagłębiu z ramienia Banku Polskiego. Jest tu też grób trzech ofiar słynnej w dziejach Zagłębia katastrofy na kopalni „Reden” w roku 1836.

Historia powstania kościoła p.w. św. Tomasza związana jest bezpośrednio z kościołem p.w. św. Trójcy w Będzinie. Około 1560 r. arianie z Ogrodzieńca, wspierani przez tamtejszego kasztelana, magnata Jana Firleja, również arianina, korzystając z pomocy miejscowych współwyznawców napadli na kościół, zabili plebana i zamienili świątynię w zbór.

Likwidacja parafii rzymskokatolickiej zmusiła wówczas katolików do uczęszczania do odległego o kilka kilometrów kościoła p.w. św. Stanisława w Czeladzi. Stała się również przyczyną wzniesienia poza murami miasta kościółka p.w. Tomasza Becketa z Canterbury.

W miejscu pierwotnej świątyni, w XVIII w. wzniesiono kościół murowany. Jako, że istniał już wówczas przy nim cmentarz grzebalny, stał się on kościołem cmentarnym. Wewnątrz kościółka na uwagę zasługuje przede wszystkim barokowy ołtarz z obrazem św. Tomasza Becketa z Canterbury oraz gotyckie rzeźby. W otoczeniu kościoła znajduje się zabytkowy cmentarz rzymskokatolicki, na którym podziwiać można piękne, bogato zdobione secesyjne rzeźby i nagrobki.

Od kilku lat członkowie Towarzystwa Przyjaciół Będzina prowadzą kwestą z której pieniądze przeznaczane są na renowację zabytkowych grobowców. Dotychczas udało się poddać renowacji 15 pomników. Z uwagi na znajdujące się w świątyni cenne barokowe wyposażenie, otaczający ją zabytkowy cmentarz oraz niezwykłą historię tego miejsca, kościółek pw. św. Tomasza należy do najciekawszych atrakcji Będzina.


Obiekt w rejestrze zabytków województwa śląskiego: A 5/60 z dnia 23 II 1960 (województwo katowickie)


Współrzędne geograficzne: 50° 19' 35" N; 19° 08' 08" E


źródło: www.powiat.bedzin.pl


Kościół p.w. św. Tomasza z Canterbury (Foto: Dariusz JUREK


Bibliografia

  • Przewodnik po Zagłębiu Dąbrowskim. Sosnowiec  : Komitet Przewodnika po Zagłębiu Dąbrowskim, 1939, s. 84.