Kazimierz Jaszowski

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Urodził się w Dąbrowie Górniczej w 1864 roku. Studiował matematykę na Uniwersytecie w Petersburgu. W 1889 wrócił do Dąbrowy i przez rok pracował jako nauczyciel w szkole górniczej. Pełnił w niej funkcję sekretarza dąbrowskiej sekcji górniczo-hutniczej oddziału warszawskiego Towarzystwa Popierania Rosyjskiego Przemysłu i Handlu, . W 1893 roku został sekretarzem Rady Zjazdu Przemysłowców Górniczych w Królestwie Polskim. Prowadził w latach 1897-1904 dział “Górnictwo i hutnictwo” w Przeglądzie Technicznym, który później wychodził jako osobne pismo - “Przegląd-Górniczo-Hutniczy”. W 1906 w Krakowie, na I Zjeździe Górników i Hutników Polskich, został wybrany członkiem delegacji zjazdu, podobnie jak na II we Lwowie w 1910. Wybierany był wielokrotnie do zarządów i rad różnych instytucji: Towarzystwo Dobroczynności w Dąbrowie, Towarzystwo wzajemnego Kredytu w Dąbrowie, resursa w Dąbrowie, Komisja bezpieczeństwa zawiadujaca funduszami, składanymi przez przemysłowców na utrzymanie policji. Do 1916 wykładał matematykę w dwu wyższych klasach szkoły handlowej w Będzinie. Został komendantem okręgowym straży i pełnił tę funkcję do aresztowania 25 stycznia 1915. 19 czerwca 1916 wrócił do Dąbrowy. We wrześniu 1916 zostaje nominowany radnym w Radzie Miejskiej, rok później zostaje mianowany prezesem Rady Miejskiej, a w 1919 roku został wybrany przewodniczącym Rady. Funkcję tę pełnił aż do śmierci -do 22 maja 1924 r.

Żródło http://www.jura-pilica.com/

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego