Kategoria:ZLK Czeladź

Z WikiZagłębie

Wśród ofiar mordu katyńskiego znajduje się wiele nazwisk osób wywodzących się Zagłębia Dąbrowskiego, czy to przez miejsce urodzenia czy też miejsce zamieszkania i/lub pracy. Wsród tych osób są także i te które są związane z miastem Czeladź (w jego obecnym kształcie terytorialnym). Informacje o tych osobach są jak dotąd albo rozproszone albo są częścią składową innych opracowań, bez wyróżnika regionalnego, powiatowego czy gminnego.

Celem niniejszej kategorii (ewidencji) jest zgromadzenie w jednym miejscu jak największej liczby informacji o zagłębiowskich ofiarach mordu katyńskiego, związanych czy to przez miejsce urodzenia, miejsce wykonywania pracy, czy też miejsca zamieszkania z miastem Czeladź.

Przedstawiona poniżej ewidencja osób jest z całą pewnością niepełna i wymaga dalszych uzupełnień a w niektórych przypadkach zapewne także i korekt. Redakcja Wiki Zagłębie zaprasza do aktywnego udziału przy jej tworzeniu.

Zobacz także

Redakcja: Dariusz JUREK & Krzysztof JUREK