Julian Adam Adamczyk

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Zagłębiowskie Biogramy
-
-
Imię i nazwisko Julian Adam Adamczyk
Data urodzenia ???? ????
Data śmierci 1940
Przyczyna śmierci Ofiara Mordu Katyńskiego
Zawód -

od 1919. Przez wiele lat s‡u¿bOE pe‡ni‡ w woj. kieleckiem, m.in. w 1935 w pow. opatowskim na Post. w O¿arowie, sk„d 17 IX 1935 przeniesiony do Komis. w Ostrowcu, nastOEpnie 2 VII 1937 do Komis. w Zawierciu, a od 10 VIII 1937 ponownie w Komis. w Ostrowcu. Od 15 VI 1938 do wrzeœnia 1939 s‡u¿y‡ na Post. w Kazimierzy Wielkiej pow. piæczowski.


Julian Adam Adamczyk - ur. w 1894 r. w Lubieniu, policjant, st. posterunkowy PP w Zawiercie|Zawierciu (1937), (Miednoje)

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego