Jerzy Lucjan Woźniak

Z WikiZagłębie
Zagłębiowskie Biogramy
Jerzy Lucjan Woźniak
Jerzy Lucjan Woźniak
Imię i nazwisko Jerzy Lucjan Woźniak
Data urodzenia 1939
Zawód poeta

Jerzy Lucjan Woźniak (ur. 1939 r.) - poeta, prozaik i eseista. Obecnie mieszka w Sosnowcu.

Debiut

Debiutował w katowickich "Poglądach" w roku 1983.

Publikowane wiersze

Publikował wiersze w "Tygodniku Kulturalnym", "Poezji", "Miesięczniku Literackim', "Piśmie Literacko-Artysycznym", "Akcencie", "Śląsku", "Pograniczach" "Akancie", "Toposie".

Kilka razy wiersze i rozmowy na antenie radia: Szczecin, Katowice, Sosnowiec (dwukrotnie), Kraków Radio Alfa (dwukrotnie).

Tomiki poetyckie

  • "Pod skórą" (1991)
  • "Rózga światła" (1991)
  • "Szelest czasu" (1993)
  • "Z oczu bielmo z serca strach" (1998)
  • "W Tatrach" (2001)
  • "Korowanie pokory" (2003)
  • "Samotność kota" (2005)
  • "Ślimak na asfalcie" (2009)

Proza i eseje

Także prozaik i eseista. Krótkie opowiadania i eseje drukował w "Zeszytach Literackich", "Pograniczach", "Śląsku", "Akancie", "Kurierze Literackim", "SOSNarcie".

Recenzent

Pisuje również recenzje: "Śląsk", "Akant", "Kurier Literacki", "SOSNart".

Antologia poetów

Obecny w antologii "Tatry i poeci", wydanej w koedycji Biblioteki Narodowej i Państwowego Instytutu Wydawniczego, a także w antologiach: "Zagłębie poetów" i "Pisarze z Zagłębia" oraz w kilku almanachach pokonkursowych.

Nagrody

W 2008 r. zdobył jedno z pięciu równorzędnych wyróżnień w konkursie na pastisz Herbertowski zorganizowanym przez szczeciński dwumiesięcznik kulturalny "Pogranicza".

Bibliografia

  • Jerzy Lucjan Woźniak: Ślimak na asfalcie. IDEE BOOKS, 2009, s. 9-10. ISBN 978-83-930123-0-5.