Jasnogórska Droga św. Jakuba

Z WikiZagłębie
Podstawowe oznakowanie szlaku

Jasnogórska Droga św. Jakuba (tylko częściowo w Zagłębiu Dąbrowskim)

Informacje ogólne

Jasnogórska Droga św. Jakuba; Mapa nr 1 (GEOBIT)
Jasnogórska Droga św. Jakuba; Mapa nr 2 (GEOBIT)

Szlak mimo niezbyt okazałej długości (68 km) jest niezwykle ważny, gdyż łączy Warszawę (poprzez Warszawską Drogę św. Jakuba) i Częstochowę z trasą pątniczą wzdłuż Via Regia.

Umożliwia także dalszą wędrówkę w stronę Moraw i Austrii. Wytrawny pielgrzym może pokonać Drogę Jasnogórską w ciągu dwóch do trzech dni, nawiedzając dwa sanktuaria maryjne: Jasną Górę i Piekary Śląskie oraz trzy kościoły p.w. św. Jakuba Apostoła: w Częstochowie, Lubszy i Sączowie.

Znaczna część trasy przebiega przez duży, niezwykle urokliwy kompleks leśny. Znajduje się tu także wododział największych polskich rzek: Mała Panew jest dopływem Odry, a Brynica - poprzez Czarną Przemszę i Przemszę - zasila swoimi wodami Wisłę.

Jasnogórska Droga św. Jakuba łączy się w Sączowie (na 56 km trasy) z Drogą św. Jakuba Via Regia. Znajduje się tu blisko 800-letnia parafia p.w. św. Jakuba przechowująca od XVIII w. Jego relikwie. Stąd już tylko 12 km wspólnego przebiegu obu szlaków do bazyliki w Piekarach ŚI. Szlak można przemierzać także w kierunku przeciwnym, z Piekar Śląskich do Częstochowy (w trakcie znakowania), dzięki czemu uzupełnia on sieć Szlaków Maryjnych.

ETAP 1 - Częstochowa - Konopiska (15,5 km)

Jasnogórska Droga św. Jakuba; Mapa nr 3 (GEOBIT)

ETAP 2 - Konopiska - Lubsza (16 km)

Jasnogórska Droga św. Jakuba; Mapa nr 4 (GEOBIT)

ETAP 3 - Lubsza - Ożarowice (18 km)

Jasnogórska Droga św. Jakuba; Mapa nr 5 (GEOBIT)
Jasnogórska Droga św. Jakuba; Mapa nr 6 (GEOBIT)

ETAP 4 - Ożarowice - Sączów (6,5 km)

Jasnogórska Droga św. Jakuba; Mapa nr 7 (GEOBIT)

Sączów - Regionalne Centrum Camino

Parafia św. Jakuba Apostoła

Parafia w Sączowie została erygowana przez biskupa krakowskiego Iwo Odrowąża 28 marca 1224 roku. Pierwszy kościół w Sączowie ufundował i zbudował komes – książę Andrzej w latach 12201224. Był to kościół drewniany, który spłonął w 1450 roku. W połowie XV wieku powstał kościół murowany z białego kamienia. Dotrwał on do połowy XIX stulecia. Obecny kościół jest trzecią budowlą w historii sączowskiej parafii, wybudowany staraniem ks. Raymonda Biernackiego i kosztem parafian w 1872 roku.

Zagłębiowskie relikwie św. Jakuba Apostoła

JERZY DE LASCARIS

PATRIARCHA JEROZOLIMSKI

Wszystkim i poszczególnym, którzy zobaczą to nasze pismo, potwierdzamy i zaświadczamy, że dla większej chwały Wszechmogącego Boga i czci jego Świętych, z uwzględnieniem upoważnienia w sposób szczególny udzielonego Nam przez Najświętszego Pana Naszego Papieża BENEDYKTA XIV, rozpoznaliśmy relikwie z kości św. Jakuba Starszego, Apostoła, wyjęte z autentycznych miejsc i umieszczone w srebrnej, owalnej tece, chronionej z obu stron osłoną z kryształu.

Dobrze zamkniętą, zawiązaną jedwabną nitką czerwonego koloru i opieczętowaną naszą pieczęcią, daliśmy ją w darze, i udzieliliśmy, z upoważnieniem, by mieć ją przy sobie, podarować innym i w jakimkolwiek kościele, oratorium czy kaplicy wystawienia do publicznej czci wiernych. Na potwierdzenie tego poleciliśmy, by przez naszego niżej podpisanego Sekretarza zostało sporządzone to nasze pismo uwierzytelniające, podpisane naszą ręką i opieczętowane naszą pieczęcią. Dano w Rzymie, w naszej siedzibie, 19 czerwca 1779 r.

(podpis)

Gratis ubique

Reg.num 457

Dom św. Jakuba - Schronisko dla pielgrzymów

Zagłębiowski Klub Przyjaciół Camino

ETAP 5 - Sączów - Piekary Śląskie (12 km)

Jasnogórska Droga św. Jakuba; Mapa nr 8 (GEOBIT)

Ten odcinek Jasnogórskiej Drogi św. Jakuba jest tożsamy z odcinkiem szlaku pątniczego i kulturowego VIA REGIA.

Linki zewnętrzne